lp_sa:portanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:portanlegg [2014/10/23 11:11]
Christopher Schive [Gjennomføring]
lp_sa:portanlegg [2019/03/05 16:34] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Kurskoder]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Portanlegg  ====== ====== Læreplan: Portanlegg  ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
  
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
   
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
  
-===== Eksamenskode ===== +===== Kurskoder ===== 
-  + 
-Agresso-kode xxxxxxx +** Portanlegg Finsetunnelen ** 
- + 
 +^ Kurs ^  Kode  ^ 
 +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87932  | 
 +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87933  | 
 +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87934  | 
 + 
 + 
 +** Portanlegg Lieråstunnelen ** 
 + 
 +^ Kurs ^  Kode  ^ 
 +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87942  | 
 +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87943  | 
 +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87944  | 
 + 
 + 
 +** Portanlegg Lodalen ** 
 + 
 +^ Kurs ^  Kode  ^ 
 +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87952  | 
 +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87953  | 
 +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87954  | 
 + 
 + 
 +** Portanlegg Herøya ** 
 + 
 +^ Kurs ^  Kode  ^ 
 +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87962  | 
 +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87963  | 
 +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87964  | 
   
 ===== Sertifikatkode ===== ===== Sertifikatkode =====
-  + 
-  Sporvekselkontrollør:  +** Portanlegg Finsetunnelen ** 
-  Kontrollør signal:  + 
-  * Sikkerhetskontrollør signal:  +^ Sertifikat ^ Kode  
-  * Sluttkontrollør F:  +Kontrollør signal |  7931  |  
-  * Sluttkontrollør S: +| Sikkerhetskontrollør signal |  7932  |  
 +| Sluttkontrollør F |  7933  |  
 +| Sluttkontrollør S |  7934  | 
 + 
 + 
 +** Portanlegg Lieråstunnelen ** 
 + 
 +^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
 +| Kontrollør signal |  7941  |  
 +Sikkerhetskontrollør signal |  7942  |  
 +| Sluttkontrollør F |  7943  |  
 +| Sluttkontrollør S |  7944  |  
 + 
 + 
 +** Portanlegg Lodalen ** 
 + 
 +^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
 +| Kontrollør signal |  7951  |  
 +| Sikkerhetskontrollør signal |  7952  |  
 +Sluttkontrollør F |  7953  |  
 +| Sluttkontrollør S |  7954  |  
 + 
 + 
 +** Portanlegg Herøya ** 
 + 
 +^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
 +| Kontrollør signal |  7961  |  
 +| Sikkerhetskontrollør signal |  7962  |  
 +| Sluttkontrollør F |  7963  |  
 +Sluttkontrollør S |  7964  |  
   
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
Linje 37: Linje 93:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-Kontrollør signalSikkerhetskontrollør signalSluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +  * Kontrollør signal 
- +  * Sikkerhetskontrollør signal 
-===== Betingelse ===== +  * Sluttkontrollør signal F/S
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. +
-  +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører” +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.+
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 62: Linje 108:
  
 Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.
- 
-eller 
- 
-Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet 
- 
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
Linje 80: Linje 121:
 For Sluttkontrollører gjelder også: For Sluttkontrollører gjelder også:
   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”   * Bestått “Sluttkontrollørkurs”
-  * Deltakelse på sluttkontrollørforum seneste 14 mnd 
  
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
- 
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]]. 
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
  
Linje 112: Linje 151:
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +
 +  * oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget
 +  * avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  * forstå oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget 
-  * forstå avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget 
   * prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget   * prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget
   * utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler   * utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler
-  * utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger +  * utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger 
lp_sa/portanlegg.1414055460.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)