lp_sa:portanlegg
Denne versjonen (2019/03/06 17:46) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/28 10:30) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Portanlegg

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Portanlegg Finsetunnelen

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87932
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87933
Grunnkurs for sluttkontrollører 87934

Portanlegg Lieråstunnelen

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87942
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87943
Grunnkurs for sluttkontrollører 87944

Portanlegg Lodalen

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87952
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87953
Grunnkurs for sluttkontrollører 87954

Portanlegg Herøya

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87962
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87963
Grunnkurs for sluttkontrollører 87964

Sertifikatkode

Portanlegg Finsetunnelen

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7931
Sikkerhetskontrollør signal 7932
Sluttkontrollør F 7933
Sluttkontrollør S 7934

Portanlegg Lieråstunnelen

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7941
Sikkerhetskontrollør signal 7942
Sluttkontrollør F 7943
Sluttkontrollør S 7944

Portanlegg Lodalen

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7951
Sikkerhetskontrollør signal 7952
Sluttkontrollør F 7953
Sluttkontrollør S 7954

Portanlegg Herøya

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7961
Sikkerhetskontrollør signal 7962
Sluttkontrollør F 7963
Sluttkontrollør S 7964

Kurslengde

Grunnkurs: 1 dag

Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs 20 deltakere i teori7 deltakere i praksis

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamen, ca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamen, ca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget
 • avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget
 • utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler
 • utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger
lp_sa/portanlegg.txt · Sist endret: 2019/03/05 16:34 av Christopher Schive