lp_sa:signalfag_for_nettovervakere

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:signalfag_for_nettovervakere [2014/10/25 09:43]
Christopher Schive [Krav til instruktørpersonell]
lp_sa:signalfag_for_nettovervakere [2017/09/11 16:55]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Signalfag for nettovervåkere ====== 
  
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
- 
-  
-===== Eier av læreplanen ===== 
-Jernbaneverket, Teknologi 
- 
-===== Utarbeidet av ===== 
-Jernbaneverket, Teknologi 
- 
-===== Eksamenskode ===== 
-Eksamenskode xxxxx 
- 
-===== Kurslengde ===== 
-8,5 dager 
-===== Målgruppe ===== 
-De som skal overvåke elektroniske sikringsanlegg og delta med teknisk informasjon ved feilsituasjoner. 
-===== Betingelse ===== 
-Ved endt kurs betegnes kandidatene som tilstandsovervåker elektroniske sikringsanlegg 
-===== Krav til forkunnskaper ===== 
-  * bachelor  
-eller 
-  * dokumentert minimum 5 års erfaring innen nettovervåking 
- 
-===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== 
-Grunnleggende kompetanse innen togframføring og sikringsanlegg. 
-===== Godkjenningsperiode ===== 
-Kurset har ingen utløpsdato. 
-===== Gjennomføring ===== 
-  * Teori med innslag av praksis 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget 
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk Jernbaneskole 
-===== Maks antall deltakere ===== 
-20 deltagere 
- 
-===== Eksamen/vurdering ===== 
- 
-|Skriftlig eksamen 2,5 timer (multiple choice)|Vurderes med karakterskala A-F (iht. UHR-modell av 10.12.08|  
-===== Kontinuasjon ===== 
-Ved ikke bestått skriftlig eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
- 
-Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt kurs. 
- 
-===== Fravær ===== 
-Deltakelse på eksamen forutsetter møteplikt. Fraværsmelding med årsak leveres skolen. Ekstra arbeidsoppgaver kan gis for å kompensere for fravær. 
- 
-===== Krav til instruktørpersonell ===== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
- 
-===== Mål ===== 
- 
-**Innføring i jernbaneteknikk, signal** 
- 
-Kandidaten skal kjenne til:  
-  * Forriglingsutrustning 
-  * Lyssignaler 
-  * Togdeteksjon 
-  * Sporveksel- og sporsperreutrustning 
-  * Veisikringsanlegg 
-  * Hastighetsovervåkning 
-  * Betjeningsanlegg 
-  * Rasvarslingsanlegg 
- 
- 
-**Historisk utvikling og jernbaneterminologi** 
- 
-Kandidaten skal kjenne til:  
-  * Grunnleggende jernbanebegreper 
-  * Historiske utviklingen i signalanlegg 
-  * Den historiske utviklingen i hastighetsovervåkning 
- 
-**Trafikk 1 og 2: Trafikkregelverket** 
- 
-Kandidaten skal kjenne til:  
-  * Ulike regler og forskrifter knyttet til trafikkavvikling 
- 
-**Trafikk 3: Skjematisk plan og forriglingstabell, plan og kabelplan** 
- 
-Kandidaten skal kunne:  
-  * Lese av skjematisk plan og forriglingstabell og kunne forstå betydningen av disse 
-  
-**Befaring**  
- 
-**Prinsipper for sikringsanlegg (Introduksjon, Thales og ERTMS)** 
- 
-Kandidaten skal forstå:  
-  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologi og signaler.  
- 
-**Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)** 
- 
-Kandidaten skal kjenne til:  
-  * Grunnleggende prinsipper for programvarebaserte sikringsanlegg 
-  
-Kandidaten skal forstå:  
-  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologi, signaler, opp mot trafikkstyring.  
- 
-**Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)** 
- 
-Kandidaten skal kjenne til:  
-  * Grunnleggende prinsipper for programvarebaserte sikringsanlegg 
- 
-**Trafikk 4: Simulator, modelljernbane og stillerapparat** 
- 
-Kandidaten skal forstå:  
-  * Togframføring i praksis  
lp_sa/signalfag_for_nettovervakere.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)