lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2017/05/07 21:31]
Christopher Schive [Gjennomføring]
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2019/11/18 13:46] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87234  |  7233  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87234  |  7233  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7234  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7234  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87233/87235  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87233/87235  | 
 + 
 +** Bombardier F-ATC for Ebilock 950 R2 ** 
 + 
 +^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode 
 +| Kontrollør |:::|::: 8271  | 
 +| Sikkerhetskontrollør |:::|::: 8272  | 
 +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |:::|  8273  |   
 +| Sluttkontrollør S |:::|::: 8274  | 
 +| Kontrollører og sikkerhetskontrollører  | Repetisjonskurs |  88273  | 
 +| Tverrfaglig | Repetisjonskurs |  88277  | 
  
  
Linje 25: Linje 36:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|7 dager| 
 ===== Målgruppe =====  ===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
Linje 40: Linje 50:
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
 +  * Sertifisering i Bane NOR ATC
 eller  eller 
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.    * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
 +
 +For sluttkontrollører kreves bestått kurs i Bane NOR ATC iht. eksamenskodens gyldighetsperiode.
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
   * Kunnskap til å arbeide selvstendig i anleggstypen    * Kunnskap til å arbeide selvstendig i anleggstypen 
Linje 49: Linje 62:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 2 år og 2 måneder   * 2 år og 2 måneder
  
Linje 68: Linje 81:
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|6 deltakere| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|6 deltakere| +|Grunnkurs for sluttkontollører|6 deltakere| 
-|Repetisjonskurs for montører|6 deltakere| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|6 deltakere| +
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
-|Grunnkurs for montører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| 
-|Repetisjonskurs for montører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|+
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
-|Grunnkurs for montører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| +|Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| 
-|Repetisjonskurs for montører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 101: Linje 110:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 IPU +  * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 IPU 
-  * Beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 OCS +  * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 OCS 
-  * Beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 ATC +  * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 ATC 
-  * Anvende teknikerterminal (VT100/FEU) for å tolke alarmer og hendelseslogger +  * anvende teknikerterminal (VT100/FEU) for å tolke alarmer og hendelseslogger 
-  * Laste ned systemloggfiler og diskdumper +  * laste ned systemloggfiler og diskdumper 
-  * Bytte harddisk (DEM-kort) med ferdig programmert reserveharddisk +  * bytte harddisk (DEM-kort) med ferdig programmert reserveharddisk 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Ebilock 950 R2 (IPU) +  * analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Ebilock 950 R2 (IPU) 
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i OCS Ebilock 950 R2  +  * analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i OCS Ebilock 950 R2  
-  * Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i ATC Ebilock 950 R2  +  * analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i ATC Ebilock 950 R2  
-  * Kontrollere at det er riktig EEPROM som sitter i CCM-kortet +  * kontrollere at det er riktig EEPROM som sitter i CCM-kortet 
-  * Programmere og kontrollere BIS-kort +  * programmere og kontrollere BIS-kort 
-  * Programmere og kontrollere baliser+  * programmere og kontrollere baliser
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * Hvordan programvare oppdateres.+  * hvordan programvare oppdateres.
  
 **Dokumentasjon Ebilock 950 R2**  **Dokumentasjon Ebilock 950 R2**
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Følge kretser i anlegget ved hjelp av anleggstegningene +  * følge kretser i anlegget ved hjelp av anleggstegningene 
-  * Forstå en forriglingstabell +  * forstå en forriglingstabell 
-  * Forstå frigivelsesdokument (ATC)+  * forstå frigivelsesdokument (ATC)
  
 **PTE 2000** **PTE 2000**
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Anvende balisetester PTE 2000 for å kontrollere og programmere baliser+  * anvende balisetester PTE 2000 for å kontrollere og programmere baliser
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000.1494185490.txt.gz · Sist endret: 2017/05/07 21:31 av Christopher Schive