lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000
Denne versjonen (2019/12/06 10:09) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:12) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sikringsanlegg Ebilock 950 R2 IPU/OCS/ATC med PTE 2000

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87232 7231
Sikkerhetskontrollør 7232
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87234 7233
Sluttkontrollør S 7234
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87233/87235

Bombardier F-ATC for Ebilock 950 R2

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør 8271
Sikkerhetskontrollør 8272
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 8273
Sluttkontrollør S 8274
Kontrollører og sikkerhetskontrollører Repetisjonskurs 88273
Tverrfaglig Repetisjonskurs 88277

Kurslengde

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2
Grunnkurs for sluttkontrollører4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører7 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal

Betingelse

Moduler

 • Det skal avlegges en flervalgsprøve etter modul 1. Ved bestått modul 1 kan kandidaten delta på modul 2
 • En kandidat har ikke kompetanse til å arbeide i anlegget før eksamen i modul 2 er bestått.
 • Eksamen i modul 1 er gyldig i 2 måneder fra publiseringsdato.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
 • Sertifisering i Bane NOR ATC

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

For sluttkontrollører kreves bestått kurs i Bane NOR ATC iht. eksamenskodens gyldighetsperiode.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å arbeide selvstendig i anleggstypen

eller

 • Kunnskap til å utføre kontroll i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres også administreres av andre aktører iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 deltakere
Grunnkurs for sluttkontollører6 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1 times skriftlig prøve etter modul 11 times praktisk prøve etter modul 2
Grunnkurs for sluttkontrollører1 times skriftlig prøve etter modul 11 times praktisk prøve etter modul 2
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1 times skriftlig og en times praktisk prøve

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1 times skriftlig prøve etter modul 11 times praktisk prøve etter modul 2
Grunnkurs for sluttkontrollører1 times skriftlig prøve etter modul 11 times praktisk prøve etter modul 2
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1 times skriftlig og en times praktisk prøve

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Systemoppbygging, grensesnitt og funksjonalitet Ebilock 950 R2

Kandidaten skal kunne:

 • beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 IPU
 • beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 OCS
 • beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 ATC
 • anvende teknikerterminal (VT100/FEU) for å tolke alarmer og hendelseslogger
 • laste ned systemloggfiler og diskdumper
 • bytte harddisk (DEM-kort) med ferdig programmert reserveharddisk
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Ebilock 950 R2 (IPU)
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i OCS Ebilock 950 R2
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i ATC Ebilock 950 R2
 • kontrollere at det er riktig EEPROM som sitter i CCM-kortet
 • programmere og kontrollere BIS-kort
 • programmere og kontrollere baliser

Kandidaten skal kjenne til:

 • hvordan programvare oppdateres.

Dokumentasjon Ebilock 950 R2

Kandidaten skal kunne:

 • følge kretser i anlegget ved hjelp av anleggstegningene
 • forstå en forriglingstabell
 • forstå frigivelsesdokument (ATC)

PTE 2000

Kandidaten skal kunne:

 • anvende balisetester PTE 2000 for å kontrollere og programmere baliser
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)