lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r4
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2018/09/26 10:35) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2018/09/26 10:25) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg EBI Lock 950 R4

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Kurs Kode
EBI Lock 950 System [R4] Ingen eksamen

EBI Lock 950 IPU Maintenance for R4

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87242
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87243
Grunnkurs for sluttkontrollører 87244
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 87245

EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87252
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87253
Grunnkurs for sluttkontrollører 87254
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 87255

Bombardier MDC Operator

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87712
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87713
Grunnkurs for sluttkontrollører 87714
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 87715

Bombardier MMDC Operator

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87722
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87723
Grunnkurs for sluttkontrollører 87724
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 87725

Bombardier Balise CBF 2010

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88292
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88293
Grunnkurs for sluttkontrollører 88294
Repetisjonskurs for sluttkontrollører 88295

Sertifikatkoder

EBI Lock 950 IPU Maintenance for R4

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7241
Sikkerhetskontrollør signal 7242
Sluttkontrollør F 7243
Sluttkontrollør S 7244

EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7251
Sikkerhetskontrollør signal 7252
Sluttkontrollør F 7253
Sluttkontrollør S 7254

Bombardier MDC Operator

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7711
Sikkerhetskontrollør signal 7712
Sluttkontrollør F 7713
Sluttkontrollør S 7714

Bombardier MMDC Operator

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7721
Sikkerhetskontrollør signal 7722
Sluttkontrollør F 7723
Sluttkontrollør S 7724

Bombardier Balise CBF 2010

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8291
Sikkerhetskontrollør signal 8292
Sluttkontrollør F 8293
Sluttkontrollør S 8294

Kurslengde

 • EBI Lock 950 System R4: 1 dag
 • EBI Lock 950 IPU Maintenance for R4: 3 dager
 • EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4: 3 dager
 • Bombardier MDC Operator: 1 dag
 • Bombardier MMDC Operator: 0,5 dag
 • Bombardier Balise CBF 2010: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs

Målgruppe

 • Kontrollører signal
 • Sikkerhetskontrollører signal
 • Sluttkontrollører signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • EBI Lock 950 System R4: Ingen begrensning
 • EBI Lock 950 IPU Maintenance for R4: 2 år og 2 måneder
 • EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4: 2 år og 2 måneder
 • Bombardier MDC Operator: 2 år og 2 måneder
 • Bombardier MMDC Operator: 2 år og 2 måneder
 • Bombardier Balise CBF 2010: 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i «Regler for kontroll» på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjente kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som «Hovedsikkerhetsvakt» (gjelder kun montører)

For sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått sluttkontrollørkurs

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kurset arrangeres av godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring

Maks antall deltakere

Modul Maksimalt antall deltakere
EBI Lock 950 System R4 20
EBI Lock 950 IPU Maintenance for R4 6
EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4 6
Bombardier MDC Operator 6
Bombardier MMDC Operator 6
Bombardier Balise CBF 2010 6

Eksamen

Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra den enkelte modulen. Eksamen er tradisjonelle spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.

Kontinuasjon

Dersom en kandidat stryker på en modul må studenten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Mål per modul:

EBI Lock 950 System R4

Kandidaten skal kunne:

 • Liste hovedkomponentene i EBI Lock 950 (R4) og deres hovedfunksjoner
 • Beskrive EBI Lock 950 (R4) arkitektur og konfigurasjonskonsept
 • Beskrive forriglingslogikken
 • Liste og beskrive sikkerhetselementer som Safety Integrity Level (SIL), Safety Case, fail safe operation og navngi standarder som spesifiserer sikkerhetskrav
 • Beskrive hvordan sikkerhetskrav er implementert i EBI Lock 950 (R4)
 • Beskrive fasene i et EBI Lock 950 (R4)-prosjekt fra brukerkrav til idriftssettelse

Kandidaten skal kjenne til:

 • Hovedoppgavene i et sikringsanlegg
 • Elementer som påvirker kapasiteten i EBI Lock 950 (R4)

EBI Lock 950 IPU Maintenance for R4

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive systemarkitekturen
 • Installere/konfigurere operativsystem og applikasjonsdata
 • Bruke teknikerterminalen for tolking av alarmer og hendelseslogger
 • Bruke teknikerterminalen for nedlasting av systemloggfiler og minnedump til flyttbare lagringsmedier
 • Diagnostisere og bytte komponenter med feil
 • Utføre vedlikeholdsaktiviteter

EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive OCS 950's systemarkitektur
 • Utføre vedlikeholdsaktiviteter
 • Diagnostisere og bytte komponenter med feil (f.eks. OC-kort)
 • Kontrollere at det er riktig EEPROM på prosessorkortet (CCM)

Bombardier MDC Operator

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive funksjonalitet og arkitektur for diagnosesystemet MDC
 • Bruke MDC til følgende:
  • Se gjeldende og historiske diagnosedata som hendelser, varsler og feil fra ulike INTERFLO 450-delsystemer og annet utstyr (f.eks transmisjonsnettverk)
  • Sortere og filtrere diagnosedata
  • Generere rapporter og diagrammer for å sammenligne data og vise trender
  • Endre parametre for brukergrensesnittet
  • Se detaljert status på vedlikeholdsaktiviteter
  • Legge inn nye vedlikeholdsdata

Bombardier MMDC Operator

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive den helhetlige funksjonaliteten og arkitekturen for MMDC
 • Beskrive prosedyre for å låse/låse opp arbeidsområder
 • Bruke den håndholdte terminalen (MMDC Client) for å:
  • Justere system og applikasjons parametre
  • Velge, låse og låse opp arbeidsområder
  • Endre passord
  • Sjekke status på server

Bombardier Balise CBF 2010

Kandidaten skal kunne:

 • Montere og demontere balise (CBF 2010)
 • Programmere, teste og resette balise (CBF 2010)
 • Bruke spesielt verktøy (PTE 2000) for programmering og test av balise (CBF 2010)
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r4.1537950897.txt.gz · Sist endret: 2018/09/26 10:34 av jcs