lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94
Denne versjonen (2019/12/06 10:09) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:18) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sikringsanlegg NSB 94

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87202 7201
Sikkerhetskontrollør 7202
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87204 7203
Sluttkontrollør S 7204
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87203

Kurslengde

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører8 dager
Grunnkurs for sluttkontrollører8 dager
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører3 dager

Målgruppe

 • Kontrollører signal
 • Sikkerhetskontrollører signal
 • Sluttkontrollører signal

Spesielle forhold

 • Grunnkurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for de spesifikke kontrollfunksjonene.
 • Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.

Krav til forkunnskaper

 • fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • arbeide selvstendig i og utføre kontroller av systemet

eller

 • utføre sluttkontroller av systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)
 • For Sluttkontrollører gjelder også:
 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)
Grunnkurs for sluttkontrollører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timerPraktisk prøve ca 1 time
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 4 timer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk eksamenca 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 4 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 4 timer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk eksamenca 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen avlegges for 3. gang.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • systemets oppbygging og begreper
 • systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63
 • systemets funksjonsprinsipper

Kandidaten skal kunne:

 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 • anvende teknisk regelverk
 • anvende anleggsdokumentasjon

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_94.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)