lp_sa:sikringsanlegg_nsb_94
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/05/01 23:46) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2017/03/06 09:34) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg NSB 94

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87202 7201
Sikkerhetskontrollør 7202
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87204 7203
Sluttkontrollør S 7204
Alle funksjoner Repetisjonskurs 87203/87205

Krav til eksamen ved repetisjonskurs for sluttkontollører ses i sammenheng med eksamen for eksamen i modul 3 for sluttkontroll.

Kurslengde

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører8 dager
Grunnkurs for sluttkontrollører8 dager
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører2 dager
Repetisjonskurs for sluttkontrollører2 dager

Ses på varighet for repetisjonskurs for sluttkontrollører

Målgruppe

 • Kontrollører signal
 • Sikkerhetskontrollører signal
 • Sluttkontrollører signal

Spesielle forhold

 • Kurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs. Eksamensformen er ikke tilpasset for de spesifikke kontrollfunksjonene.
 • Grunnkurset er første del av totalt kurs i Merkur.

Tilpasse eksamen til kontrollfunksjonen.

Krav til forkunnskaper

 • fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • arbeide selvstendig i og utføre kontroller av systemet

eller

 • utføre sluttkontroller av systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)
 • For Sluttkontrollører gjelder også:
 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)
Grunnkurs for sluttkontrollører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)
Repetisjonskurs for sluttkontrollører6 deltakere (maks 3 deltakere pr. praksisgruppe)

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 2 timerPraktisk prøve ca 1 time
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 4 timer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 4 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 4 timer
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerPraktisk eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen avlegges for 3. gang.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • systemets oppbygging og begreper
 • systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63
 • systemets funksjonsprinsipper

Kandidaten skal kunne:

 • anvende teknisk regelverk
 • anvende anleggsdokumentasjon

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 94
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_94.1493675192.txt.gz · Sist endret: 2017/05/01 23:46 av Christopher Schive