lp_sa:sikringsanlegg_thales_signan
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2021/04/12 15:16) ble godkjent av rho.Den tidligere godkjente versjonen (2019/11/18 13:46) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg Thales L90 5

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Systemmoduler med kurskoder

Kurs for sluttkontrollører

Kurs Kode
Grunnkurs for sluttkontrollører 87264

Kurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører

Modul 1: Systemoversikt

Kurs Kode
Systemoversikt Ingen eksamen

Modul 2: Thales L90 5

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87262
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87263
Grunnkurs tverrfaglig 87246
Repetisjonskurs tverrfaglig 87247

Modul 3: Thales MCe

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87702
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87703
Grunnkurs tverrfaglig 87706
Repetisjonskurs tverrfaglig 87707

Modul 4A: Thales AzLM

Se egen læreplan

Modul 4B: Thales HIS

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87472
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87473
Grunnkurs tverrfaglig 87476
Repetisjonskurs tverrfaglig 87477

Modul 4C: Thales L826H

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88502
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88503
Grunnkurs tverrfaglig 88506
Repetisjonskurs tverrfaglig 88507

Modul 4D: Thales Power Supply

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88842
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88843
Grunnkurs tverrfaglig 88846
Repetisjonskurs tverrfaglig 88847

Modul 4E: Thales LED

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88852
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88853
Grunnkurs tverrfaglig 88856
Repetisjonskurs tverrfaglig 88857

Sertifikatkoder

Sertifikat Kode
Sluttkontrollør F 7263
Sluttkontrollør S 7264

Modul 2: Thales L90 5

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7261
Sikkerhetskontrollør signal 7262

Modul 3: Thales MCe

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7701
Sikkerhetskontrollør signal 7702

Modul 4A: Thales AzLM

Se egen læreplan

Modul 4B: Thales HIS

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7471
Sikkerhetskontrollør signal 7472

Modul 4C: Thales L826H

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør 8500
Kontrollør signal 8501
Sikkerhetskontrollør signal 8502

Modul 4D: Thales Power Supply

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8841
Sikkerhetskontrollør signal 8842

Modul 4E: Thales LED

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 8851
Sikkerhetskontrollør signal 8852

Kurslengde

Modul Anbefalt varighet
Teori Praksis
Grunnkurs sluttkontrollører5 dager 3 dager
1 1 dag -
2 3 dager 3 dager
3 1 dag 1 dag
4A se egen læreplan
4B 2 dager 2 dager
4C1) 1 dag 1 dag
4D 1 dag 1 dag
4E 1 dag 1 dag

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

 • Det er krav om gjennomført modul 1 før deltakelse på modul 2
 • Det er krav om bestått eksamen i modul 2 før deltakelse på modul 3
 • Det er krav om bestått eksamen i modul 3 før deltakelse på modulene 4
 • Det gis egen eksamenskode for modul 1 + 2 + 3. Gir grunnlag for søknad om sertifisering for Thales L90 5
 • Modulene 4 gis egne individuelle eksamenskoder og gir rett til å søke om sertifiseringskoder tilsvarende bestått på modulen. Modulene kan arrangeres og sertifiseres frittstående.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i anleggstypen
 • Kunnskap til å inneha rolle i kontrollvirksomhet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som hovedsikkerhetsvakt (gjelder kun for montører).

For sluttkontrollører, se læreplan for sluttkontroll.

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • For kontrollører/sikkerhetskontrollører er praktisk opplæring obligatorisk før avsluttende eksamen i modulene.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Teorisekvenser8 deltakere
Praktiske sekvenser4 deltakere pr. øvingsanlegg. 1 instruktør pr. øvingsanlegg
Repetisjonskurs 4 deltakere pr. øvingsanlegg. 1 instruktør pr. øvingsanlegg

Eksamen

Alle moduler unntatt modul 1 Praktisk og teoretisk eksamen
Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollørPraktisk og teoretisk eksamen

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Teoretisk eksamen kan vare opp til 3 timer

Kontinuasjon

Kontinuasjonseksamen arrangeres etter samme struktur som ordinær eksamen.

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kompetansemålene er beskrevet for hver modul, men må ses samlet for sluttkontrollører.

Systemoppbygging, grensesnitt og funksjonalitet Thales L 90 5

For kontrollører/sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • anvende teknikerterminal (GDI) for å tolke alarmer og hendelseslogger
 • laste ned systemloggfiler og diskdumper
 • bytte hardware og reinstallere software
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales L 90 5
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales MCe
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales HIS
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales Power Supply
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales LED
 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales nøkkelskap for sikring av arbeidsområder
 • identifisere og gjennomføre korrekte kontrollaktiviteter etter endringer i anleggene

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal kunne:

 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Kandidaten skal kjenne til:

 • oppbyggingen av systemet Thales L 90 5
 • oppbyggingen av systemet Thales MCe
 • oppbyggingen av systemet Thales HIS Maintenance
 • oppbyggingen av systemet Thales HIS Operation
 • oppbyggingen av systemet Thales Power Supply
 • oppbyggingen av systemet Thales LED

Dokumentasjon Thales L 90 5

For sluttkontrollører

Kandidaten skal forstå:

 • en forriglingstabell
 • et frigivelsesdokument
 • testdokumentasjon

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal kunne:

 • følge kretser i anlegget ved hjelp av anleggstegningene

Thales L826H

For kontroller/sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av drivmaskinen
 • bruken av og funksjonen til drivmaskinen.
 • grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget
 • grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen

Kandidaten skal kunne:

 • foreta bytte av komponenter i drivmaskinen
 • foreta bytte av drivmaskin

For sporvekselkontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • forestå og godkjenne installering av drivmaskin Thales L826H som svillemontert drivmaskin.
 • forestå og godkjenne installering av drivmaskin Thales L826H som drivmaskin for sporsperre.
1)
for sertifisering som godkjenner av sporvekseldrivverk stilles det i tillegg praksiskrav iht. kompetanseleverandørens vurderinger
lp_sa/sikringsanlegg_thales_signan.1618233311.txt.gz · Sist endret: 2021/04/12 15:15 av rho