lp_tr:opplaeringsplan_ebilock_man900
Denne versjonen (2018/08/30 13:14) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2018/08/30 12:42) er tilgjengelig.Diff

Opplæringsplan Ebiloc Man900 for togleder

Original file

Opplæringsplan for teknisk anlegg.
Det er utarbeidet egne opplæringsplaner for strekningskunnskap
Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under

 • Hvilke situasjoner er togleder en barriere
 • Hva er viktig i disse situasjonene
 • Hva kan gå galt?
 • Hvilke feil kan skje?
 • Hva kan forstyrre fokus?
 • Stress, feil fokus
 • Motivasjon
 • Holdninger
 • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensumet er kun nevnt her da det samme pensumet skal brukes gjennom hele opplæring av Ebilock/Man900.
Pensum omhandler:

 • Operatørveiledning Vicos: Pkt. 24 Ebilock
 • Operatørmanual for Ebilock sikringsanlegg
 • Betjeningsinstruks for Ebilock sikringsanlegg
 • Ved arbeid i spor:
  • STY-600625
  • STY-600994
  • STY-601821

Tema Delmål Kriterier (togleder skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Sikringsanlegg Ebilock/Man 900 Togleder har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt utøve gode ikke tekniske ferdigheter Ebiloc / Man900:
Gjøre rede for og demonstrere:
- Ordre/indikeringsliste for Ebiloc/MAN 900
- Kommandoer i anlegget

Elektronisk stillerapparat Barkåker:
Gjøre rede for og demonstrer betjening av elektronisk stillerapperat Barkåker (ved bruk av stillverksvakt)

Akseltellere Hjuksebø – Notodden
Kjenne til innholdet i:
- Instruks for sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur på strekning med akseltellere
- Instruks for bruk av hjul og beltegående arbeidsmaskiner med styrehjul (toveismaskin) for arbeid i og ved Jernbaneverkets insfrastruktur
- Instruks for erfaringsdrift på akseltellersystem
Gjøre rede for togleders oppgaver beskrevet i instruksene nevnt ovenfor
Gjøre rede for innhold i:
- fjernstyringsinstruks for Vicos fjernstyring med tanke på spesialiteter
- instruks for resetting av akseltellere
Gjøre rede for togleders oppgaver beskrevet i instruksene nevnt ovenfor
lp_tr/opplaeringsplan_ebilock_man900.txt · Sist endret: 2018/08/30 13:14 av ingrid_dale_bjordal