lp_tr:opplaeringsplan_for_omradesjef_txp
Denne versjonen (2016/08/17 08:00) ble godkjent av km.

Opplæringsplan Områdesjef txp

Ikke operative funksjoner av betydning for sikkerheten

Opplæringsplan for Områdesjef txp

Ved tilsetting i stilling som Områdesjef txp har trafikksjef ansvar for å organisere gjennomføring av tiltakene i denne opplæringsplanen.

Oppgaver av betydning for sikkerheten Tiltak
Oppdatere og utvikle personalets sikkerhetskompetanseGrundig gjennomgang av leders ansvar for å oppdatere og utvikle personalets kompetanse:
- Opplæring i hvordan gjennomføre medarbeidersamtaler
- Læring av avvik/hendelser på Personalmøter
- Organisere kompetansedager
Følge opp at alle som skal utføre tjeneste har nødvendig sikkerhetskompetanseGrundig gjennomgang av leders ansvar for sikkerhetskompetanse:
- Organisere kontrollprøver
- Oversikt over de ansattes kontrollprøver, status og varighet
- Hvilke kompetansekrav stilles til nye aspiranter
- Utdanning til togekspeditør
- Utdanning til driftsoperatør
- Utdanning til signalgiver
- Rutiner ved feil utførelse av sikkerhetstjeneste
- Rutiner ved langvarig fravær
Følge opp at alle som skal utføre tjeneste har helsegodkjenningGrundig gjennomgang av leders ansvar etter Helsekravforskriften
- Informasjon til de ansatte
- Bestille time til helsekontroll
- Oversikt over de ansattes helsegodkjenning, varighet og status
- Oversikt over saksgang og ansvar ved dispensasjoner
- Håndtering av personopplysninger
Grundig gjennomgang av leders ansvar etter Fråhaldspliktforskrifta
- Informasjon til de ansatte
- Pliktmessig avhold
- Håndtering av rus i tjeneste
Operativ drift i os txp området (risikoanalyser, sporplaner, mm)Grundig gjennomgang av leders ansvar for operativ drift og opplæring i:
- Evaluere avvik/hendelser og iverksette tiltak
- Planlegge sporbruk
- Gjennomføre risikoanalyser
- Vurdere riktig bemanning i forhold til togproduksjon
Opplæringstiltak gjennomført
Dato/underskrift
Områdesjef txp
Dato/underskrift
Trafikksjef
lp_tr/opplaeringsplan_for_omradesjef_txp.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)