lp_tr:opplaeringsplan_for_radgiver_sikkerhet
Denne versjonen (2016/08/17 08:00) ble godkjent av Kjersti Amalie Myklebust.

Opplæringsplan rådgiver sikkerhet

Ikke operative funksjoner av betydning for sikkerheten

Opplæringsplan for Rådgiver sikkerhet

Det vil være flere personer som til sammen dekker de ulike fagområdene til funksjonen Rådgiver sikkerhet. Den enkelte person skal gjennomføre opplæring i det/de temaer vedkommende skal utføre oppgaver innenfor.

Ved tilsetting i stilling som sikkerhets og kvalitetsrådgiver med funksjonen Rådgiver sikkerhet har sikkerhets – og kvalitetssjef ansvar for å organisere gjennomføring av tiltakene i denne opplæringsplanen.

Oppgaver av betydning for sikkerheten Kryss av tema per person Kompetanse krav Ivaretatt Tiltak
Gjennomføre risikoanalyser Gjennomført kurs.
Kjenner metodekravene.
Kan fasilitere.
Gjennomføre kurs
Sette seg inn i styringssystemet
Delta på minimum 3 analyser.
Kvalitetssikre risikoanalyser Gjennomført internkurs Delta på kurs
Gjennomføre sikringsanalyser Gjennomført kurs.
Kjenner metodekravene.
Kan fasilitere.
Gjennomføre kurs
Sette seg inn i styringssystemet
Delta på minimum 3 analyser.
Kvalitetssikre sikringsanalyser Gjennomført internkurs Delta på kurs
Gjennomføre informasjonssikkerhetsanalyser Gjennomført kurs.
Kjenner metodekravene.
Kan fasilitere.
Gjennomføre kurs
Sette seg inn i styringssystemet
Delta på minimum 3 analyser.
Kvalitetssikre informasjonssikkerhetsanalyser Gjennomført internkurs Delta på kurs
Gjennomføre granskning av uønskede hendelser Gjennomført kurs.
Kjenner metodekravene. Kjennskap til intervjuteknikk og systematisk informasjonsinnhenting.
Gjennomføre kurs
Sette seg inn i styringssystemet
Delta på kurs eller delta på 3 granskninger.
Kvalitetssikre granskninger Gjennomført internkurs Delta på kurs
Videreutvikle styringssystem Kjennskap til dokumentstrukturen i styringssystemet. Sette seg inn i styringssystemet- og dokumentstrukturen.
Følge opp avvikshåndtering og organisatorisk læring Kjenne kravene til avvikshåndtering. Organisasjonsforståelse.
Pedagogisk innsikt.
Sette seg inn i kravene og etablert praksis.
Sette seg inn i organisasjonsstruktur og relevante funksjoner, ansvar og oppgaver.
Lese faglitteratur om læring og organisasjonsendringer.
Utvikle sikkerhetsindikatorer Kjennskap til Bane NORs sikkerhetsmål- og indikatorer.
Kunne utvikle og lese grafer og trender.
Sette seg inn i Bane NORs målstruktur og indikatorer.
Kurs i statistikk
Utføre sikkerhetsrapportering Kjenne rapporteringskravene Sette seg inn i rapporteringskravene
Utvikle sikkerhetskulturen Kunnskap innen sikkerhetskultur- organisasjonsutvikling Lese faglitteratur om sikkerhetskultur og organisasjonsutvikling
Rådgiving og veiledning innen sikkerhetsfagene Kjennskap til organisasjonen og fagfeltene. Sette seg inn i organisasjonsstrukturen, funksjoner, ansvar og oppgaver.
Opplæringstiltak gjennomført
Dato/underskrift
Rådgiver sikkerhet
Dato/underskrift
Sikkerhets- og kvalitetssjef Trafikk
lp_tr/opplaeringsplan_for_radgiver_sikkerhet.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)