lp_tr:opplaeringsplan_for_togdriftsleder
Denne versjonen (2016/08/17 08:00) ble godkjent av Kjersti Amalie Myklebust.

Opplæringsplan togdriftsleder endelig

Ikke operative funksjoner av betydning for sikkerheten

Opplæringsplan for Togdriftsleder

Ved tilsetting i stilling som Togdriftsleder har trafikksjef ansvar for å organisere gjennomføring av tiltakene i denne opplæringsplanen.

Oppgaver av betydning for sikkerheten Tiltak
Oppdatere og utvikle personalets sikkerhetskompetanseGrundig gjennomgang av leders ansvar for å oppdatere og utvikle personalets kompetanse:
- Opplæring i hvordan gjennomføre medarbeidersamtaler
- Læring av avvik/hendelser på Personalmøter
- Organisere kompetansedager
Følge opp at alle som skal utføre tjeneste har nødvendig sikkerhetskompetanseGrundig gjennomgang av leders ansvar for kompetanse:
- Organisere kontrollprøver
- Oversikt over de ansattes kontrollprøver, status og varighet
- Utdanning til togleder
- Utdanning til togekspeditør (ved samlokalisering)
- Periodisk togledertrening
- Kollegaveiledning
- Førstehjelpskurs for elkraftoperatører
- FSE-H kurs for elkraftoperatører
- Rutiner ved feil utførelse av sikkerhetstjeneste
- Rutiner ved langvarig fravær
Følge opp at alle som skal utføre tjeneste har helsegodkjenningGrundig gjennomgang av leders ansvar etter Helsekravforskriften
- Informasjon til de ansatte
- Bestille time til helsekontroll
- Oversikt over de ansattes helsegodkjenning, varighet og status
- Oversikt over saksgang og ansvar ved dispensasjoner
- Håndtering av personopplysninger
Grundig gjennomgang av leders ansvar etter Fråhaldspliktforskrifta
- Informasjon til de ansatte
- Pliktmessig avhold
- Håndtering av rus i tjeneste
Operativ drift i toglederområdet (risikoanalyser, sporplaner, mm)Grundig gjennomgang av leders ansvar for operativ drift og opplæring i:
- Evaluere avvik/hendelser og iverksette tiltak
- Planlegge sporbruk
- Gjennomføre risikoanalyser
Opplæringstiltak gjennomført
Dato/underskrift
Togdriftsleder
Dato/underskrift
Trafikksjef
lp_tr/opplaeringsplan_for_togdriftsleder.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)