lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2021/11/24 10:42]
Anette Christiansen [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2021/11/24 10:43] (nåværende versjon)
Anette Christiansen [Tabell]
Linje 788: Linje 788:
 | **Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)**  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)**  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Anbefalt praksis**                                   | Gjøre rede for:                                                                                                            | • Ord og uttrykk\\ • Signalanlegg\\ • Trafikkstyring                                                                                                                     | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Anbefalt praksis**                                   | Gjøre rede for:                                                                                                            | • Ord og uttrykk\\ • Signalanlegg\\ • Trafikkstyring                                                                                                                     | Os-txp  |                                                                                                                  |
-| **Opplæring**                                          | Anbefaling                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |+| **Opplæring**                                          | Anbefaling                                                                                                                 4 dager                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
  
 ==== Singsås ==== ==== Singsås ====
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2021/11/24 10:43 av Anette Christiansen