lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2021/05/06 12:12]
Anette Christiansen [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2021/05/12 11:47] (nåværende versjon)
Anette Christiansen [Tabell]
Linje 150: Linje 150:
 | **Trafikkstyring**                                     | Forklare og eventuelt demonstrere  | • Kontaktledning i alle spor med unntak av spor 10\\ • Hensettingsspor 5-8\\ • Svingskive\\ • Usikret PLO inne på stasjonen til omformer\\ • Plattform til spor 1,2 og 10\\ • Sidespor inne på stasjon\\ • Sporvekselvarme\\ • Personovergang til spor 2 bevoktes av TXP\\ • Kun på-/avstigning fra mellomplattform for spor 1 og 2\\ • Døgnbetjent av TXP\\ • Sporsperre må ligge på for å få signal inn og ut til togspor i sørenden av stasjonen  | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Trafikkstyring**                                     | Forklare og eventuelt demonstrere  | • Kontaktledning i alle spor med unntak av spor 10\\ • Hensettingsspor 5-8\\ • Svingskive\\ • Usikret PLO inne på stasjonen til omformer\\ • Plattform til spor 1,2 og 10\\ • Sidespor inne på stasjon\\ • Sporvekselvarme\\ • Personovergang til spor 2 bevoktes av TXP\\ • Kun på-/avstigning fra mellomplattform for spor 1 og 2\\ • Døgnbetjent av TXP\\ • Sporsperre må ligge på for å få signal inn og ut til togspor i sørenden av stasjonen  | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Beredskap**                                          |                                    | • Beredskapsvogn for brann er stasjonert på stasjonen om sommeren\\ • Brannsentral for hele bygget er inne hos TXP\\ • Førstehjelpskrinn hos TXP\\ • Brannslukningsutstyr fordelt i hele bygget                                                                                                                                                                                                                                                      | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Beredskap**                                          |                                    | • Beredskapsvogn for brann er stasjonert på stasjonen om sommeren\\ • Brannsentral for hele bygget er inne hos TXP\\ • Førstehjelpskrinn hos TXP\\ • Brannslukningsutstyr fordelt i hele bygget                                                                                                                                                                                                                                                      | Os-txp  |                                                                                                                  |
-| **Skifteveier**                                        |                                    | • Tuneller i alle tre retninger\\ • Lyssignal benyttes for stopp/bakk/trakk fram under skiftning av TXP\\ • Lys i Ramabanetunell som betjenes av fører\\ • Tildelt funksjonelle nr for skifting\\ • Ved frigiving av lokal skiftning må sporsperre legges av\\ • Høyt skiftesignal (IKKE dvergsignal)\\ <color #ed1c24>Hensettingspor under KL,unntak kort spor 10. \\ Sidespor og usikret plo inne på st.</color>                                   | Os-txp  |                                                                                                                  |+| **Skifteveier**                                        |                                    | • Tuneller i alle tre retninger\\ • Lyssignal benyttes for stopp/bakk/trakk fram under skiftning av TXP\\ • Lys i Ramabanetunell som betjenes av fører\\ • Tildelt funksjonelle nr for skifting\\ • Ved frigiving av lokal skiftning må sporsperre legges av\\ • Høyt skiftesignal (IKKE dvergsignal)                                                                                                                                                | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Tekniske systemer**                                  | Forklare og betjene                | • Registrering i TPR, TIOS, FIDO, GSMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Tekniske systemer**                                  | Forklare og betjene                | • Registrering i TPR, TIOS, FIDO, GSMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)**  |                                    | • TXP utløser togvei manuelt for tog fra Raumabanen\\ • Varmeposter 1000/400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)**  |                                    | • TXP utløser togvei manuelt for tog fra Raumabanen\\ • Varmeposter 1000/400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Os-txp  |                                                                                                                  |
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2021/05/12 11:47 av Anette Christiansen