menyer:laereplaner_driftsoperatoerer

Driftsoperatør

Læreplan og opplæringsplan for driftsoperatør er innarbeidet i læreplan og opplæringsplan for TXP
se Læreplan og opplæringsplan for TXP

menyer/laereplaner_driftsoperatoerer.txt · Sist endret: 2020/03/10 10:55 av Ingrid Dale Bjørdal