presentasjoner:ertms

View page as slide show

ERTMS - hvor står man i dag

Laget av: JCS 14.2.2016

Hva er ERTMS

ERTMS består av:

  • ETCS (den tekniske plattformen for trafikkstyring)
  • Jernbanens eget mobilnett GSM-R (nivå 2 og nivå 3)

ERTMS - nivå 1

ERTMS - nivå 2

ERTMS - nivå 3

Systemoversikt

ERTMS i Norge

ERTMS i Sverige

ERTMS i Danmark

Åpne kildekodeprosjekter i EU

Utvikling av spesifikasjoner

Kompetanse i Bane NOR vedr. ERTMS

Background and purpose

The introduction of ERTMS in Norway will have a large impact on the organisation and competence needs within Bane NOR. It is estimated that approximately 3000 employees will require training in order for the organisation to achieve a successful implementation of the new signalling system.

Scope and dependencies

Efficacy objectives

Key performance indicators

View page as slide show

presentasjoner/ertms.txt · Sist endret: 2022/06/16 12:01 av jcs