presentasjoner:hastighetsprofiler

View page as slide show

Hastighetsprofiler

Laget av: Christopher Schive, september 2018

Faktorer som begrenser på tillatt hastighet

Det er flere faktorer som begrenser tillatt hastighet på jernbanen.De mest typiske er:

 • komfort
 • sikkerhet
 • dynamikk

Komfort

Jernbanen skal tilfredsstille passasjerers krav til reisekomfort

 • Kaffekoppen skal ikke skvulpe over
 • Det skal være trygt å gå i midtgangen
 • Togsykeposer skal ikke være nødvendig

Det er god margin til sikkerhetsgrenser

 • Jernbanen markedsfører god komfort
 • Fornøyelsesparker markedsfører dårlig komfort

Sikkerhet

Sikkerhetskrav skal hindre følgende hendelser:

 • Sammenstøt tog/tog (stoppe før signal)
 • Sammenstøt tog/objekt (stoppe før sikret planovergang med sikkerhetsfeil)
 • Avsporing pga. veltefare i kurver
 • Avsporing pga. klatring i overgangskurver (vindskjevheter)

Dynamikk

Tog i fart har anlegg mot skinnene (sporet) og kontakttråden (kl-anlegget). Disse konstruksjonene blir dermed utsatt for dynamiske krefter. Disse konstruksjonene har ulik kapasitet til å ta opp krefter avhengig av konstruksjonens egenart.

Hastighetsbegrensninger pga. komfort

 • Overgangskurver (endring i sideakselerasjon, rampestigningshastighet)
 • Sirkelkurver (sideakselerasjon)
 • Vertikalkurver (høydeakselerasjon)
 • Sporsløyfer, sporveksler (stabilisering, krav til rettlinje)

Hastighetsbegrensninger pga. sikkerhet

 • Avstander til signaler, sikrede planoverganger (bremselengder)
 • Avstander til skilt, usikrede planoverganger (siktlengder)
 • Overgangskurver (rampestigning)
 • Strekninger med risiko for sammenstøt/avsporing (permanente saktekjøringer)

Hastighetsbegrensninger pga. dynamikk

 • Slitasje/nedrivning av kontaktledningsanlegg
 • Slitasje/sidekrefter/vertikalkrefter på sporkonstruksjoner

Hastighetsklasser

3 hastighetsklasser i Norge:

 1. Grunnhastigheter (alle tog)
 2. Plusshastigheter (moderne passasjertog)
 3. Krengetogshastigheter (krengetog)

Hastighetsklassene er begrunnet med at en del togtyper har høyere komfort enn «maltoget»

Hastighetsprofiler

 • - 2000: Hastighetsprofiler satt opp for optimalisering av reisetid
 • 2000 -: Hastighetsovervåkning → lengre hastighetsavsnitt

Muligheter med ETRMS/ETCS

 • Skilt overføres til ombordutrustning (hastighet, tuting), men siktkrav fra planovergang til tog blir uendret
 • Nødvendighet av sikt til skilt bortfaller. Endringer i hastighetsprofiler kan optimaliseres.

View page as slide show

presentasjoner/hastighetsprofiler.txt · Sist endret: 2018/09/17 16:33 av Christopher Schive