presentasjoner:jernbanen_i_norge

View page as slide show

Jernbanen i Norge

Nøkkeltall

 • 4200 km normalspor
 • 2470 km elektrifisert
 • 290 km dobbeltspor
 • 30 % med V > 100 km/h, 4 % med V > 160 km/h
 • 733 tunneler
 • 2577 broer
 • ca. 2000 planoverganger

De første jernbanene 1805-54

 • 1805: Første hestejernbane på Krokskogen
 • 1820: Blaafarveværket (gruvebane for malm)
 • 1820: Gjøsbubanen (tømmertransport)
 • 1849: Grasmobanen (tømmertransport)
 • 1854: Oslo – Eidsvoll (Hovedbanen)

1862-1883: Jernbaneutbygging som enkeltstående transportårer

 • Hamar-Grundsetbanen og Kongsvingerbanen
 • Størenbanen
 • Randsfjordbanen
 • Drammenbanen
 • Rørosbanen
 • Jærbanen
 • Smaalensbanen
 • Hedmarksbanen
 • Meråkerbanen
 • Drammen-Skiensbanen
 • Vossebanen

Stambanene bygges 1890-1940

 • Bergensbanen (1909)
 • Dovrebanen (1921)
 • Sørlandsbanen til Kristiansand (1938)
 • Nordlandsbanen til Mosjøen (1940)

2. verdenskrig 1940-45

 • Nordlandsbanen til Dunderland
 • Sørlandsbanen til Stavanger
 • Fullføring av Flåmsbanen

1946-1995

Fokus på elektrifisering og bygging av sikringsanlegg

 • 1962: Nordlandsbanen til Bodø
 • STOPP
 • 1973: Liertunnelen
 • 1980: Oslotunnelen og Oslo S
 • 1993: Finsetunnelen

Etter 1995-

 • 1996: Ski-Sandbukta
 • 1999: Gardermobanen
 • 2001: Kobbervik-Holm
 • 2005/2011: Askerbanen
 • 2009: Sandnes – Stavanger (nytt dobbeltspor)
 • 2015: Langset-Kleverud
 • 2011-18: Holm-Nykirke, Barkåker-Tønsberg, Farriseidet-Porsgrunn

Nasjonal transportplan

Planperiode Investering vei Investering jernbane Fordeling vei-jernbane [%]
2002-11 62 17 78-22
2006-15 69 26 73-27
2010-19 135 45 75-25
2014-23 275 92 75-25
2018-29 238 171 58-42

Beløp i milliarder NOK.

presentasjoner/jernbanen_i_norge.txt · Sist endret: 2020/08/13 13:10 av Christopher Schive