presentasjoner:jernbaneteknikk

View page as slide show

Jernbaneteknikk ved HiOA

Laget av: JCS 23.5.2016

Innhold

 • jernbanen som system
 • underbygning
 • prosjektering
 • sporgeometri
 • sporets komponenter
 • sporveksler
 • samspill spor-tog
 • helsveist spor

Kunnskapsmål

 • ha kunnskap om sporets komponenter, sporgeometri, krefter som belaster sporet, feil i sporet og overvåkning av disse, samt prosjektering av over- og underbygning

Ferdighetsmål

 • prosjektere en sporgeometrisk plan
 • bistå i planlegging og prioritering av vedlikehold på en strekning
 • forstå hvordan jernbanens ulike komponenter fungerer sammen og påvirker hverandre

Pensum

Alt pensumstoff, forelesninger og eksamensoppgaver finnes på kursets side

Ekskursjoner

 • Besøk hos utbyggingsprosjekt (Follobanen)
 • Måling av sporgeometri (Kambo)

Bacheloroppgaver

6 bacheloroppgaver høsten 2017:

 • Optimalisering av sporgeometri for for effektiv kjøring på kurverike baner
 • Jernbanebygging på bløt grunn - metoder og erfaringer
 • Togpassering i høy hastighet forbi plattformer på stasjoner

+ 3 oppgaver som tas hos eksterne rådgiverfirmaer

Eksamen

 • 3 timer, ingen hjelpemidler (kun kalkulator)
 • Teori- og regneoppgaver

Eksempler fra årets eksamen:

 • Nevn tre årsaker til at tog kan stoppe utilsiktet i tunnel
 • Nevn 5 ulike former for ønsket vegetasjon langs jernbanen

Forelesere

 • Christopher Schive
 • Frode Teigen
 • Maria Skartsæterhagen
 • Hallstein Gåsemyr
 • Trine Bye Sagen
 • Eksterne (Trimble)

Bane NOR

presentasjoner/jernbaneteknikk.txt · Sist endret: 2017/05/23 12:55 av Christopher Schive