presentasjoner:rammebetingelser_for_linjeforing

View page as slide show

Rammebetingelser for linjeføring - hvilke muligheter finnes i Teknisk regelverk for å bygge billigere?

Maria Skartsæterhagen, Baneteknikk, Teknologi og regelverk

Sporets trasé

Normale og minste krav

Sakset fra regelverket: «For prosjektering av nye baner er det «normale krav» som betegner Bane NORs standardkrav. Unntaksvis kan man likevel tillate en lavere traséstandard for å unngå uforholdsmessig store investeringer. Det er da mulighet for å benytte «minste krav». Det er prosjektet (hovedplan) som avgjør om og i tilfelle hvor det er nødvendig å benytte «minste krav». Dispensasjon utover «minste krav» må søkes om på samme måte som for skal-krav. »

Dimensjonerende parametre (nye baner)

Tabellen viser utdrag fra tabell 2 i Sporets trasé.

*For rene persontrafikkbaner gjelder hmaks = 160 mm (normale krav) og hmaks = 180 mm (minste krav).

Kravene er samkjørt med TSI-Inf, europeisk standard EN 13803 og Trafikverkets regler.

Disse kravene er myket opp de siste 2-3 år, se https://trv.jbv.no/wiki/Endringslogg_Overbygning/Prosjektering

Traseringstabeller

Gir et forslag til hvordan oppfylle regelverkets krav (radius, overgangskurvelengde og overhøyde).

Stigning og fall

1) Tillates i en lengde opp til 3 km etter en inngående vurdering av stigningsforholdene på vedkommende banestrekning.

Kravet til 12,5 ‰ sto i en tidligere utgave av TSI-Inf, kravet er nå fjernet derfra.

Trafikverkets tilsvarende krav er 10 ‰.

Avstand mellom sporveksler

Avstandskrav pga komfort og vedlikeholdbarhet.

Dispensasjon fra krav i Teknisk regelverk

 • regelverket kan ikke beskrive alle mulige løsninger
 • dispensasjon ≠ dårlig løsning
 • kreves begrunnelse på at at følgende parametre er akseptable:
  • pålitelighet
  • tilgjengelighet
  • vedlikeholdbarhet
  • sikkerhet
  • levetid
  • økonomi
  • kapasitet

Behov for "rådgivende" dispensasjon?

Avklaring tidlig i planprosessen om det er mulig/sannsynlig å få dispensasjon?

Ta kontakt på teknisk.regelverk@banenor.no

Evt. direkte til fagansvarlig, se https://trv.jbv.no/wiki/Rolleliste_for_Teknisk_regelverk

Gi oss tilbakemelding!

 • fint å vite hvilke krav som er vanskelig(st) å oppfylle, hvilke som er utydelige, hvilke som virker unødvendige…
 • legg inn forslag til endring: https://trv.jbv.no/wiki/Endringsforslag (info + lenke til endringsapplikasjon)
 • ta opp vanskelige saker i et forum, eks: Overbygningsforum, Traséforum

Ønske om å lære om bakgrunn til krav osv? Se på lærebøkene i jernbaneteknikk: http://www.jernbanekompetanse.no/ (åpen for at alle kan bidra)

presentasjoner/rammebetingelser_for_linjeforing.txt · Sist endret: 2017/09/16 18:19 av skamar