retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer [2015/11/15 15:28]
Christopher Schive fjernet overflødig tekst
retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer [2020/02/21 08:51] (nåværende versjon)
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
 ===== Retningslinjer for godkjenning av instruktører ===== ===== Retningslinjer for godkjenning av instruktører =====
- 
  
 ==== - Definisjon ==== ==== - Definisjon ====
Linje 9: Linje 8:
  
 Med //kompetanseleverandør// menes en tilbyder av kompetanse som er godkjent etter [[retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av tilbydere av jernbanefaglig opplæring]]. Med //kompetanseleverandør// menes en tilbyder av kompetanse som er godkjent etter [[retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av tilbydere av jernbanefaglig opplæring]].
 +
 ==== - Ansvar og myndighet ==== ==== - Ansvar og myndighet ====
  
Linje 22: Linje 22:
    
 En forutsetning for godkjenning som instruktør, er at vedkommende er underlagt kompetanseleverandørens godkjente kvalitetssikringsprogram. En forutsetning for godkjenning som instruktør, er at vedkommende er underlagt kompetanseleverandørens godkjente kvalitetssikringsprogram.
 +
  
  
Linje 41: Linje 42:
 **Pedagogiske og læremessige krav:** **Pedagogiske og læremessige krav:**
    
-  * Instruktør skal ha relevant undervisningserfaring fra videregående, høgskole eller tilsvarende.+  * Instruktør bør ha relevant undervisningserfaring fra videregående skolehøyskole eller tilsvarende. 
retningslinjer/prosess_for_godkjenning_av_instruktorer.1447597700.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)