topbar

<li><a href=«?id=#»>Læreplaner</a>

<ol>
<li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_banefag">Læreplaner for banefag</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_beredskapsfag">Læreplaner for beredskapsfag</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_kl-fag">Læreplaner for elektrofag og høyspenning</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_lavspenning">Læreplaner for lavspenning</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_signalfag">Læreplaner for signalfag</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_teknisk_dokumentasjon">Læreplaner for teknisk dokumentasjon</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_operative_i_trafikk">Læreplaner for operative i trafikk</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_trafikk">Læreplaner for trafikkstyring</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:laereplaner_for_trafikksikkerhetsfag">Læreplaner for trafikksikkerhetsfag</a></li>
   <li><a href="?id=menyer:andre_laereplaner">Andre læreplaner</a></li>
    
</ol>

</li> <li><a href=«?id=menyer:retningslinjer»>Retningslinjer</a> </li> <li><a href=«?id=menyer:dispensasjon»>Søk dispensasjon</a> </li> <li><a href=«?id=#»>Annet</a>

<ol>
<li><a href="?id=til_godkjenning">Til godkjenning</a></li>
   <li><a href="?id=om">Om wikien</a></li>
   <li><a href="?id=sluttkontroll:sluttkontrollorportal">Sluttkontrollørportal</a></li>

</li>

topbar.txt · Sist endret: 2021/03/16 09:23 av chrane