lp_ba:forkurs_grunnleggende_teori_skinnesveising
Denne versjonen (2017/10/24 12:32) ble godkjent av Christopher Schive.

Læreplan: Forkurs grunnleggende teori skinnesveising

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kompetansekrav

Se krav til forkunnskaper

Eksamenskode

Kurskode 53137

Kurslengde/omfang

1 dag teoretisk opplæring + e-læringskurs HMS gass

Målgruppe

Fagarbeidere med eller uten fagbrev som skal delta i grunnkurs for skinnesveising

Krav til forkunnskaper

1 års praksis fra arbeid med jernbanens overbygning.

Innlæringsmål

Hovedmål

  • Kurset skal gi deltakerne grunnleggende teoretiske kunnskaper om materialkvaliteter i skinner og krefter i helsveist spor.
  • Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap i sikker behandling, transport og lagring av gasser og gassutstyr

Delmål

  • Forstå hvordan sveising og varmebehandling påvirker egenskaper i ulike skinnekvaliteter
  • Kjenne til prinsipper og metoder for aluminiotermisk sveising og påleggsveising
  • Få god kjennskap til hva som påvirker langsgående krefter i skinner, og hva som påvirker sporets sidestabilitet
  • Kjenne til og kunne anvende Bane NORs tekniske regelverk i forbindelse med sveising i spor
  • Kjenne til Bane NORs tekniske regelverk i forbindelse med nøytralisering av helsveist spor
  • Kjenne til regler og prinsipper for behandling, transport og lagring av gasser og gassutstyr
  • Kjenne til metode for sprekksøking med penetrerende væske

Maksimalt antall deltakere

20 deltakere

Kompetansekrav til opplæringspersonell

  • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Prinsipper for prøving/eksamen

Ingen eksamen

Krav til praksis etter endt opplæring

Ingen krav til praksis

lp_ba/forkurs_grunnleggende_teori_skinnesveising.txt · Sist endret: 2017/09/19 10:49 av Christopher Schive