lp_ba:noytralisering_av_helsveist_spor
Denne versjonen (2017/10/26 06:40) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2017/10/20 09:48) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Nøytralisering av helsveist spor

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kompetansekrav

Sertifisering: Sveisesertifikat utstedt av 3 part sertifiseringsorgan

Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Kompetansenivå

 • Nivå 2: Skinnesveising
 • Nivå 3: Baneteknikk

Kurs- og sertifiseringskode

Kurskode: 53143

Funksjon Sertiseringskode
Leder for nøytralisering 2136

Kurslengde/omfang

2 dager teoriundervisning og praksis inklusiv eksamen

Målgruppe

 • Banemontør/-reparatør som skal ha sertifsering for nøytralisering av helsveist spor
 • Skjøtsveisere som skal ha sertifisering for nøytralisering av helsveist spor

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev som banemontør/-reparatør
 • Ha deltatt minimum 1 år i sveiselag eller har utført minimum 20 sluttsveiser

Innlæringsmål

Hovedmål

Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre og være ansvarlig for nøytralisering av helsveist spor.

Delmål

 • Kunne kontrollere at sporet tilfredsstiller banetekniske krav til helsveist spor
 • Utføre nødvendig spenningsfrigjøring av skinner
 • Beregne nødvendig forlengelse av skinner
 • Forlenge og kontrollere forlengelse av skinner med strekkapparat og varmevogn
 • Kontrollere sporets beliggenhet i forhold til løfteskjema og VUL

Maksimalt antall deltakere

20 deltakere

Kompetansekrav til opplæringspersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Prinsipper for prøving/eksamen

Teoretisk eksamen.

Etter bestått teoretisk eksamen utstedes kursbevis.

Krav til bestått: Se Bane NORs tekniske regelverk Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Etter bestått teoretisk eksamen utstedes kursbevis.

Krav til praksis etter endt opplæring

Krav til praksis fremgår i Bane NORs tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Sertifisering

For å få utstedt sertifikat for nøytralisering av helsveist spor skal deltaker ha dokumentert praksis for 20 sluttsveiser under oppsyn av personell som er autorisert for å utføre nøytralisering/sluttsveising.

Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan

Bane NOR utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. part sertifiseringsorgan.

lp_ba/noytralisering_av_helsveist_spor.txt · Sist endret: 2017/10/26 06:39 av Christopher Schive