lp_ba:repetisjonskurs_banemontor_-reparator
Denne versjonen (2023/04/13 10:26) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2022/04/26 15:06) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Repetisjonskurs banemontør/-reparatør

Eier av læreplanen

Bane NOR, Drift og teknologi, Strategi og utvikling

Utarbeidet av

Bane NOR, Drift og teknologi, Strategi og utvikling

Kompetansekrav

Utdannelse: Fagbrev som banemontør/-reparatør eller bestått eksamen i jernbaneteknikk på bachelor/master-nivå

Kurs: Bestått repetisjonskurs banemontør/-reparatør hvert 3. år

Helsekrav: Gjennomført helseundersøkelse etter § 2-5 i Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog med unntak av krav til fargesans.

Kompetansenivå

Nivå 3: Baneteknikk

Kurs- og sertifiseringskode

Kurskode: 55111

Funksjon Sertifiseringskode
Godkjenner av spor 2035

Kurslengde/omfang

3 dager inklusiv teoretisk eksamen

Målgruppe

Banemontører/-reparatører

Krav til forkunnskaper

Ett av følgende:

 1. Fagbrev for banereparatør
 2. Fagbrev for banemontør
 3. Bachelor i jernbaneteknikk

Innlæringsmål

Kompetansemål: Skal opprettholde kompetanse som gir tillatelse til å sette trafikk på spor

Repetisjon av aktuelle emner innenfor:

 • HMS
  • Kjenne til verneutstyr som kreves til aktuell arbeidsoppgave
  • Kunne utføre “Sikker jobb-analyse” for aktuell jobb
 • Sporets underbygning
  • Ha innsikt i underbygningens hovedkomponenter, og ha kunnskap om hvordan underbygningens tilstand påvirker overbygningen
 • Sporets trasé
  • Ha kunnskap om overbygningens oppbygging og sporgeometri, herunder trasé og trasépunkter
  • Kunne bedømme sporets tilstand for trafikk og kunne tolke resultater fra sporgeometrimålinger (f. eks. vindskjevhet, løfteskjema)
  • Kunne benytte måleinstrumenter for å gjennomføre kontroll av sporets komponenter og geometri (eks. bruke spormål/skinnevater og pilhøydemåling med snor)
 • Sporets overbygning
  • Ha kunnskap om overbygningens oppbygging
  • Kunne bedømme overbygningens tilstand med hensyn til sikker togfremføring (skinne, sville, befestigelse og ballast)
 • Sporveksler
  • Kunne vite om de forskjellige kontrollpunktene og toleransegrenser og utføre målinger
 • Helsveist spor
  • Kjenne til hvordan langsgående krefter påvirker sporets stabilitet
  • Bedømme når hastighet må settes ned pga. sporets tilstand
  • Kunne gjennomføre utbedring av skinnebrudd
  • Kunne gjennomføre utbedring av solslyng
 • Dokumentasjon
  • Skal kunne kontrollere at all nødvendig dokumentasjon er korrekt utfylt før trafikk settes på sporet etter arbeid
 • Anlegg langs sporet
  • Kjenne bestemmelser for minste tverrsnitt, profiler og middel
  • Kjenne sikringstiltak og siktkrav for plan-overganger

Kunnskapsmål: Skal kunne bedømme sporets tilstand og kvalitet ut i fra gjeldende regler og krav og avgjøre om trafikk kan settes på sporet og med hvilken hastighet.

Ferdighetsmål: Skal kunne kontrollere sporets geometri og komponenter ved hjelp av riktige måleinstrumenter og rette feil.

Maksimalt antall deltakere

20

Kompetansekrav til opplæringspersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Prinsipper for prøving/eksamen

 • Avsluttende teoretisk eksamen. Varighet 2 timer, 20-40 spørsmål (flervalgsoppgaver)
 • Krav til bestått: 80 % korrekt besvarelse
 • Ved ikke bestått resultat på eksamen kan deltaker ikke sette trafikk på spor. Deltaker mister rolle «Godkjenner av spor». Ny eksamen kan avlegges etter avtale med kompetansetilbyder.
 • Ved ikke bestått 2. gangs eksamen, må nytt Repetisjonskurs banemontør gjennomføres
 • Tillatte hjelpemidler: Alle trykte læremidler, kalkulator og Teknisk regelverk
 • Etter bestått teoretisk eksamen utstedes kursbevis fra Norsk jernbaneskole

Krav til praksis etter endt opplæring

Ingen

lp_ba/repetisjonskurs_banemontor_-reparator.txt · Sist endret: 2023/04/13 10:26 av jcs