lp_ba:repetisjonskurs_i_aluminotermisk_sveising
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2018/10/30 15:54) ble godkjent av jcs.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Repetisjonskurs/typegodkjenning i aluminiotermisk sveising (thermitsveising)

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kompetansekrav

Sertifisering

Sveisesertifikat

Prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving er gitt i Bane NORs tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Kompetansenivå

Nivå 2: Baneteknikk

Nivå 3: Skinnesveising

Eksamenskoder

Eksamenskode teorieksamen, typegodkjenning (Sowos, SKV, PLA eller HPW): 53141

Eksamenskode praktisk eksamen, typegodkjenning (Sowos, SKV, PLA eller HPW): 53141

Kurslengde/omfang

2 dager teori og praktisk undervisning, inklusive eksamener.

Målgruppe

Fagarbeidere med eller uten fagbrev

Krav til forkunnskaper

  • Bestått Grunnkurs aluminiotermisk sveisemetode (thermitsveising)
  • Tidligere sertifisert sveiser

Innlæringsmål

Hovedmål

Etter endt kurs skal deltaker kunne foreta skjøtsveis av skinner med aluminiotermisk sveisemetode.

Delmål

  • Velge riktig arbeidsmetode og utstyr for skjøtsveising av skinner
  • Utføre skinnesveising i henhold til bestemmelser i Bane NORs tekniske regelverk
  • Bruke riktig verneutstyr i forbindelse med skinnesveising
  • Slipe og kontrollere ferdig sveis

Maksimalt antall deltakere

12 deltakere

Kompetansekrav til opplæringspersonell

  • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Prinsipper for prøving/eksamen

Teoretisk og praktisk eksamen.

Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen utstedes kursbevis.

Krav til praksis etter endt opplæring

Krav til praksis fremgår i Bane NORs tekniske regelverk: Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

Sertifisering

Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan.

Bane NOR utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av 3. part sertifiseringsorgan.

/var/www/jk/data/pages/lp_ba/repetisjonskurs_i_aluminotermisk_sveising.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)