lp_ba:start
Denne versjonen (2020/11/05 11:20) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2020/11/05 08:35) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sporets stabilitet i helsveist spor

Eier av læreplanen

Bane NOR, Drift og teknologi, Teknisk, Strategi og utvikling

Utarbeidet av

Bane NOR, Drift og teknologi, Teknisk, Overbygning, Sporteknikk

Kompetansekrav

Generell studiekompetanse. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Eksamenskode

Kurskode XXXXX

Kode vil legges til

Kurslengde/omfang

2 dager teoretisk opplæring

Målgruppe

Planlegger, bestiller eller utfører av arbeid som påvirker sporets stabilitet.

Innlæringsmål

Hovedmål

 • Forstå hvorfor stabiliteten påvirkes i sporet under forskjellige arbeider.

Delmål

 • Kjenne til over- og underbygning (overbygningskomponenter, elementer i underbygningen).
 • Forstå hvordan jernbanens ulike komponenter fungerer sammen og påvirker hverandre.
 • Kjenne til de faktorene som kan forårsake store krefter i et helsveist spor.
 • Forstå temperaturens betydning for sporstabilitet og trykk- og strekkspenninger som oppstår under temperaturendringer.
 • Kjenne til Bane NORs tekniske regelverk i forbindelse med nøytralisering av helsveit spor.
 • Kjenne til prinsipper for sporbeliggenhet og sporbeliggenhetskontroll.
 • Forstå hvorfor stabiliteten påvirkes i sporet under forskjellige arbeider.
 • Kjenne til forskjellige hastighetsreduksjoner etter endt arbeid.
 • Kjenne til formålet med kontrollplanen og kunnskap om oppgavene som skal utføres dokumentert i en kontrollplan.
 • Kjenne til ajourføring av Banedata etter arbeid.

Maksimalt antall deltakere

20 deltakere

Kompetansekrav til opplæringspersonell

Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Prinsipper for prøving/eksamen

Skriftlig eksamen. Krav til bestått eksamen er 40%. Ved ikke bestått eksamen tilbys kandidaten ny eksamen (skriftlig eller muntlig) innen 3 måneder. Ved ikke bestått for andre gangs eksamen må kandidaten ta kurset på nytt.

Krav til praksis etter endt opplæring

Ingen krav til praksis.

lp_ba/start.txt · Sist endret: 2020/11/05 11:20 av Christopher Schive