lp_el:drift_og_vedlikehold_av_rtu_210_211
Denne versjonen (2015/06/29 15:01) ble godkjent av infra.

Læreplan: Drift, vedlikehold og feilsøking i RTU-anlegg (av typen 210/211 og 560)

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

53523

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs1 dag

Målgruppe

Tilstandskontrollører, elektromontører og lærlinger

Betingelse

  • Kurset for montører og prosjekterende er samme kurs
  • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Ønsket med relevant elektrofaglig bakgrunn

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunne drifte, vedlikeholde og feilsøke på RTU-anlegg

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen gyldighetsperiode

Gjennomføring

  • Teoretisk og praktisk undervisning
  • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
  • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs8 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Kontinuasjon

Krav til instruktørpersonell

  • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer
  • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i h.h.t gjeldende regelverk for dette
lp_el/drift_og_vedlikehold_av_rtu_210_211.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)