lp_el:elsikkerhet_for_prosjektdeltagere
Denne versjonen (2023/10/04 08:11) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Læreplan: Elsikkerhet for prosjektdeltagere

Læreplanen gjelder for prosjektledere og prosjektdeltagere som skal prosjektere og planlegge et arbeid på Bane NORs elektriske anlegg iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og Bane NORs instrukser.

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF

Utarbeidet av

Rådgiver for driftsleder

Eksamenskode

Kommer, kurs under utarbeidelse

Sertifikatkode

Personell bemyndiges ikke med elsikkerhetskort i etterkant av opplæringen.

Kurslengde

Kurs: 1 dag

Maks antall deltakere

Fastsettes av kompetanseleverandør og beskrives i opplæringsplan.

Målgruppe

Opplæringens målgruppe er personer som prosjekterer og planlegger elektriske anlegg og arbeid på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg. Dette kan for eksempel være personer som: prosjektleder, prosjektdeltager og andre som arbeider prosjektbasert.

Betingelse

Kurset foregår på Norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes iht. Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Se retningslinjer her: Retningslinjer for godkjenning av instruktører

Krav til deltagers forkunnskaper

 • Må beherske Norsk skriftlig og muntlig
 • Ha gjennomgått Bane NORs konsernprosedyre STY-605227 Elsikkerhet
 • Ha gjennomgått Bane NORs instruks STY-601050 Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

Gjennomføring

Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør.

Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.

Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht. Retningslinjer for godkjenning av instruktører, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere.

Opplæringen skjer med fysisk oppmøte etter avtale med kursarrangør/administrator. Ved praktisk øvelse på eller nær ved Bane NORs infrastruktur er instruktør og kursdeltakere pålagt å benytte verneutstyr iht. STY-600575 Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur.

Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser.

Eksamen

Opplæringen er unntatt krav om eksamen, men avsluttes med kontrollspørsmål/test u. hjelpemidler.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Forventet læringsutbytte ved gjennomføring av opplæring ved kompetanseleverandør. Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført opplæring skal kursdeltaker få faglige forutsetninger til å ivareta elsikkerhet ved gjennomføring av prosjekter langs Bane NORs infrastruktur.

Opplæringen skal gi prosjektdeltagere gode kunnskaper innen elsikkerhet, samt ferdigheter og holdninger tilstrekkelig for å vurdere risiko og konsekvenser ved prosjekter i og ved Bane NOR sine elektriske anlegg.

Kunnskaper Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Forstå hensikten med elsikkerhetsopplæringen
 • Forstå og kjenne til elektriske farer ved arbeider på eller nær ved Bane NORs infrastruktur
 • Forstå Bane NORs organisering av elsikkerhetsansvaret
 • Forstå krav til overordnet planlegging av et arbeid iht. FSE

Ferdigheter

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Kunne planlegge og risikovurdere et arbeid, basert på teknisk informasjon.
 • Kunne grunnleggende teori om elektriske anlegg
 • Kunne vurdere ytre påvirkninger og handle forsvarlig ved arbeid i elektriske anlegg
 • Kunne Bane NORs varslingsrutiner
 • Kunne vurdere valgte løsninger og forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas
 • Kunne drøfte planlagt arbeid med Leder for elsikkerhet (LFS) og forstå eventuelle begrensninger

Generell kompetanse

Etter endt opplæringen skal kursdeltaker:

 • Kjenne til driftsleder funksjonen, og driftslederorganisasjonen i Bane NOR
 • Kjenne til tidligere elsikkerhetshendelser og ha grunnleggende forståelse av årsaker
 • Kjenne til rutiner for rapportering og innmelding av hendelser i Bane NOR
 • Kjenne til Elkraftportalen, hvor det tilgjengeliggjøres informasjon om endringer i Bane NORs infrastruktur, generell informasjon fra driftsleder/driftsansvarlig og annen relevant informasjon for de som skal ferdes på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg.
 • Kjenne til Bane NORs retningslinjer om elsikkerhet og ha en praktisk forståelse og tankegang rundt elsikkerhet
 • Kjenne til potensielle risikoer og farer som kan oppstå ved store og små prosjekter
 • Kjenne til instruks for leder for elsikkerhet (LFS) STY-600985
 • Kjenne til instruks for leder for kobling (LFK) STY-600636
 • Kjenne til instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988

Dokumentasjon

Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV.

Kursdeltaker vil motta dokumentasjon for gjennomført opplæring. Samt kunne fremvise dokumentasjon på forespørsel.

Godkjenningsperiode

Kurset skal utføres ved nyansettelse og ved behov.

lp_el/elsikkerhet_for_prosjektdeltagere.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:11 av andlis