lp_el:fordypningskurs_bane_nor_hoyspenningsanlegg
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2020/10/20 14:02) ble godkjent av jist.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Fordypningskurs for Bane NORs høyspenningsanlegg

1. Formål med læreplanen

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

2. Kursnavn

Fordypningskurs for Bane NOR høyspenningsanlegg

3. Eier av læreplanen

Bane NOR, Banedirektør

4. Utarbeidet av

Driftsleder

5. Eksamenskode

53134

6. Sertifikatkode

Kurset oppfyller krav til modul 6 i utdanningsforløpet «Leder for elsikkerhet i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg».

7. Kurslengde

5 dager fordelt på teoretisk opplæring med eksamen.

Deltakelse på teoretisk eksamen forutsetter minst 80% oppmøte i løpet av kurset.

Fraværsmelding med årsak leveres til skolen.

8. Målgruppe

Personell med og uten relevant kompetanse (ref FEK) som deltar i den modulbaserte undervisningen for «Leder for elsikkerhet i Bane NORs høyspenningsanlegg»

9. Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Kursdeltaker må være over 18 år

10. Krav til forkunnskaper

Gjennomført og/eller bestått modul 1-5 i opplæringsløpet «Leder for elsikkerhet i Bane NORs høyspenningsanlegg»

11. Kompetanse etter gjennomført kurs

Grunnkurset gir kandidaten mulighet til å gjennomføre praksis (modul 7) og endelig eksamen for å sertifiseres «Leder for elsikkerhet» etter kode 2430 eller 2431 (modul 8).

12. Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

13. Maks antall deltakere

20 deltakere

14. Eksamen

 • Skriftlig eksamen, 5 timer
 • Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse
 • Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang

15. Kontinuasjon

 • Skriftlig eksamen, 5 timer
 • Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til en 2. gangs eksamen
 • Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs

Ved ikke bestått 2. gangs eksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs med tilhørende eksamen.

Dette gjelder alle videre forsøk.

16. Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes i henhold til Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

17. Mål

Kandidaten skal kunne:

 • relevante forskrifter og instrukser
 • planlegge sikkerhetstiltak
 • foreta valg av arbeidsmetoder
 • bruke riktig sikkerhets- og verneutstyr
 • forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas i et arbeid
 • gjeldende varslingsrutiner ved ulykker
 • elsikkerhetsplan og sikker jobbanalyse
 • kommunisere om traffikale begrensninger
 • foreta selvstendige valg om valgte løsninger er gode nok
/var/www/jk/data/pages/lp_el/fordypningskurs_bane_nor_hoyspenningsanlegg.txt · Sist endret: 2023/02/20 12:41 av andlis