lp_el:fse_lfs_2431
Denne versjonen (2021/01/22 08:29) ble godkjent av Johan Stenvig.Den tidligere godkjente versjonen (2017/10/24 10:39) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: FSE LFS 2431

Læreplanen for Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, konserndirektør for infrastrukturdivisjonen

Utarbeidet av

Sakkyndige driftsledere

Eksamenskode

Sertifikatkode

3035

Kurslengde

Repetisjonskurs4 timer


Målgruppe

Personell som ikke har relevant fagbrev og skal inneha funksjonen Leder for elsikkerhet i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Bemyndigelse som Leder for elsikkerhet (2431)
 • Førstehjelpskurs med fokus på strømskader
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten ved arbeid på eller nær ved, samt drift av elektriske anlegg og funksjonen Leder elsikkerhet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 12 måneder

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Repetisjonskurs20 deltakere


Eksamen

RepetisjonskursSkriftlig eksamen, 30-45 minutter

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Godkjente hjelpemidler er:

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Brukerguide for FSE og NEK 50110-1
 • Egne notater
 • Instruks for Leder elsikkerhet
 • Instruks for Leder for kobling
 • Instruks for Ansvarlig for arbeid
 • Instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser


Kontinuasjon

RepetisjonskursNytt kurs og eksamen


Krav til instruktørpersonell

 • Fagbrev i relevant elektrofag
 • God kjennskap til relevante forskrifter, normer og instrukser
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i henhold til gjeldende regelverk for dette

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Utøve funksjonen Leder for elsikkerhet
 • Bruke og behandling av verneutstyr
 • Beskrive ulike sikkerhetstiltak og valg av arbeidsmetoder
 • Forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas i et arbeid
 • Vurdere om valgte løsninger er gode nok
 • Relevante instrukser i Bane NORs styringssystem
  • Instruks for Leder for elsikkerhet (LFS)
  • Instruks for leder for kobling (LFK)
  • Instruks for ansvarlig for arbeid (AFA)
  • Instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser
  • Varslingsrutiner
  • Endringer
lp_el/fse_lfs_2431.txt · Sist endret: 2021/01/22 08:29 av Johan Stenvig