lp_el:fse_r2

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_el:fse_r2 [2024/04/12 08:41]
andlis [Kompetanse etter gjennomført kurs]
lp_el:fse_r2 [2024/04/24 13:42]
andlis [Kompetanse etter gjennomført kurs]
Linje 7: Linje 7:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF+Sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR
  
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Rådgiver for driftsleder+Rådgiver for sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig
  
 ===== Kurskode ===== ===== Kurskode =====
Linje 19: Linje 19:
 ===== Sertifikatkode ===== ===== Sertifikatkode =====
  
-Etter endt opplæring bemyndiges kursdeltager iht. tidligere grunnkurs opplæring, bemyndigelse dokumenteres ved utstedelse av elsikkerhetskort med kode: +Etter endt opplæring bemyndiges kursdeltager ved elsikkerhetskortmed kryss for "adgang" og gyldigheten oppdateres iht. dato for gjennomført repetisjon i Driftsleders instrukser, FSE og førstehjelp. 
  
-  * 2432 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak 
-  * 2433 Leder for elsikkerhet (LFS) ved snørydding 
-  * 2434 Leder for elsikkerhet (LFS) ved bruk av isstøter 
-  * 2435 Leder for elsikkerhet (LFS) ved bruk av forbikoblingsledning 
-  * 2436 Leder for elsikkerhet (LFS) ved bruk av løfteredskap 
-  * 2437 Leder for elsikkerhet (LFS) ved bryterbetjening 
  
  
Linje 77: Linje 71:
 Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør. Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør.
  
-Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse. +Kursarrangør utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse. 
  
-Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht.  +Sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht.  
-[[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|]], deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere.  +[[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|]], deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig(e).  
  
 Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde repetisjon av FSE, gjennomgang av Driftsleders instrukser, relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser.  Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde repetisjon av FSE, gjennomgang av Driftsleders instrukser, relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser. 
Linje 110: Linje 104:
  
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
-Forventet læringsutbytte ved gjennomføring av opplæring ved kompetanseleverandør.  
 Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet.  Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet. 
  
lp_el/fse_r2.txt · Sist endret: 2024/04/24 13:42 av andlis