lp_el:kl-kompetanse_for_energimontorer
Denne versjonen (2015/10/16 10:03) ble godkjent av jcs.

Læreplan: KL-kompetanse for energimontører

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kursnavn

KL-kompetanse for energimontører

Agressokode

Eksamenskode teorieksamen: 2447 KL-kompetanse for energimontører

Kurslengde/omfang

20 dager fordelt på praktisk og teoretisk opplæring. I tillegg kommer 1-2 dager til praktisk prøve og teoretisk eksamen.

Deltakelse på teoretisk eksamen forutsetter minst 80% oppmøte i løpet av kurset. Fraværsmelding med årsak leveres til skolen. Ekstra arbeidsoppgaver kan gis for å kompensere for fravær.

Målgruppe

Energimontører for jernbanesektoren

Krav til forkunnskaper

Utdannelse: Energimontør (gr. A) eller energimontørlærling for kontaktledningsanlegg

Innlæringsmål

Kompetansemål:

Å sikre at kursdeltakerne får tilfredsstillende kunnskaper som sikrer god og faglig utførelse av KL-anlegg, samt relevant kunnskap om 22 kV/50 Hz forsyningsanlegg, fjernkontrollanlegg og apparatanlegg i banestrømforsyningen

Opplæring innenfor følgende emner:

Forskrifter og regelverk

 • Ha kunnskap om teknisk regelverk for å finne krav til kontroller, tester, isolasjons- og sikkerhetsavstander, skjemaer og kunne planlegge etter dette
 • Kunne bruke offentlige forskrifter (fra DSB/Lovdata) relatert til elektriske forhold

Kontaktledningsanlegg

 • kunne de forskjellige parameterne til kontaktledningssystemene og kjenne igjen disse
 • kunne gjøre rede for reglene vedrørende skilting og beskyttelse med hindre mot berøring av høyspenningsanlegg
 • kunne gjøre rede for sportraseens oppbygging og dens påvirkning på kontaktledningsanlegget
 • kunne forklare prinsippene ved jording
 • kunne forklare de forskjellige prinsippene som gjelder for returkretsens oppbygging og eventuell påvirkning på signalanlegg
 • kunne bruke tabellene fra SICAT CanDrop
 • kunne tolke målevognsresultater
 • kunne gjøre rede for ”Fritt profil for strømavtaker” og ”Klemmefritt rom”
 • kunne bruke resultater/tabeller fra KL_fund og Fundamast
 • ha kjennskap til samspillet mellom kontaktledningsanlegget og strømavtaker
 • kunne bruke koblingsskjemaer/jordingsplaner
 • kunne gjøre rede for de forskjellige vern av kontaktledningsanlegget

Andre elkraftanlegg/felles elektro

Kandidaten skal:

 • ha kjennskap til systemer for kraftforsyning til annen infrastruktur (24 kV 3-fase, lavspenning 3-fase, 15 kV 16 2/3Hz)
 • kunne forklare oppbyggingen og virkemåten til fjernkontrollanlegget
 • ha kjennskap til apparatenes virkemåte og plassering i matestasjon og koblingshus
 • kunne gjøre rede for nødfrakoblingssystemet

Ferdighetsmål

Kandidaten skal:

 • kunne montere og justere master, barduner, åk, bryterer, seksjonsisolatorer, utliggere, loddavspenninger og transformatorer
 • kunne montere jordforbindelser, skinneforbindere, filterimpedanser og kabler
 • ha kjennskap til bruk av ledningsmateriell, verktøy og verksteds- og installasjonsarbeid
 • kunne gjennomføre feilsøking og feilretting i kontaktledningsanlegget
 • kunne utføre driftskoblinger, ettersyn og enkelt vedlikehold i Bane NORs 22 (og 11) kV/3-fase/50 Hz forsyningsanlegg

Prinsipper for prøving/eksamen

 • Avsluttende praktisk prøve og teoretisk eksamen. Varighet: 1 - 2 dager
 • Krav til bestått: 40 % korrekt besvarelse på teoretisk eksamen. Både praktisk prøve og teoretisk eksamen må være bestått for å bestå kurset.
 • Ny praktisk prøve og/eller teoretisk eksamen kan tidligst gjennomføres etter 14 dager
 • Ved ikke bestått 2. gangs praktisk prøve/teoretisk eksamen må nytt kurs gjennomføres
 • Tillatte hjelpemidler: Alle trykte læremidler, kalkulator og Teknisk regelverk (ikke via nett)
 • Etter bestått praktisk prøve og teoretisk eksamen, utstedes kursbevis fra godkjent kompetanseleverandør

Maksimalt antall deltakere

20 personer

Krav til kompetanseleverandør

 • Kurset arrangeres og administreres av leverandør godkjent etter gjeldende retningslinjer.
 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer
lp_el/kl-kompetanse_for_energimontorer.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)