lp_sa:atc
Denne versjonen (2019/03/06 17:45) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2017/09/06 14:12) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: ATC

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Bane NOR ATC1)

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88252 8251
Sikkerhetskontrollør 8252
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88254 8253
Sluttkontrollør S 8254
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 88253

Bombardier ATC LEU2)

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Tverrfaglig grunnkurs 88286 8281
Sikkerhetskontrollør 8282
Sluttkontrollør F 8283
Sluttkontrollør S 8284
Kontrollører og sikkerhetskontrollører Repetisjonskurs 88283
Sluttkontrollører Repetisjonskurs 88285

Kurslengde

 • Grunnkurs modul 1 for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 14 dager
 • Grunnkurs modul 1 for sluttkontrollører: 13 dager
 • Grunnkurs modul 2 for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 1 dager
 • Grunnkurs modul 2 for sluttkontrollører: 1 dager
 • Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 5 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

 • Modul 1 må gjennomføres før deltakelse på modul 2
 • Modul 2 kan inngå som en integrert del av modul 1
 • For kandidater som ikke har modul 2 kan dette kurset tas frittstående med egen eksamen
 • Modul 2 er ATC LEU i sin helhet

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • arbeide selvstendig i og utføre kontroller av systemet

eller

 • utføre sluttkontroller av systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder for grunnkurset
 • 5 år og 2 måneder for repetisjonskurset.

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører12 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører12 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører12 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører modul 1 + 2Skriftlig eksamen, 3 timerpraktisk eksamen
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører kun modul 2Flervalgseksamen, 1 timepraktisk eksamen
Grunnkurs for sluttkontrollører modul 1+2Skriftlig eksamen, 4 timer
Grunnkurs for sluttkontrollører kun modul 2Flervalgseksamen, 1 time
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerFlervalgseksamen, 2 timepraktisk eksamen

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig og/eller praktisk eksamen
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamen
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig og/eller praktisk eksamen

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • ATC-systemets grunnbegreper
 • Hva som menes med informasjonspunkt
 • Togutrustning
 • ATC-systemets kodere
 • Koding av stasjon
 • Lenking av signalbalisegrupper
 • De forskjellige typene av hastighetssignalbalisegrupper
 • ATC i forbindelse med utbyggingsområde
 • Annulering av balisegrupper
 • ATC i forbindelse med gjennomsignalering
 • ATC i forbindelse med planovergang
 • ATC i forbindelse med rasvarslingsanlegg
 • Feilindikering i ATC panelet
 • ATC kryssingsbarriere
 • Oppbyggingen av ATC-LEU (modul 2)

Kandidaten skal kunne:

 • Kontrollere ATC-utrustningen på en banestrekning med DATC/FATC.
 • Kontrollere en midlertidig hastighetsnedsettelse
 • Kontrollere ATC-utbyggingsområde.
 • Anvende ATC-balisetestere.
 • Kontrollere ATC - LEU (Modul 2)

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • Prosjektere og programmere midlertidige hastighetsnedsettelser
 • Montere, kontrollere og feilrette i ATC systemet.
 • Montere, kontrollere og feilrette i ATC LEU systemet (Modul 2)

Sluttkontrollører

Kandidaten skal kjenne til:

 • Installasjon av ATC-komponenter
 • Feilretting i ATC-utrustningen

Kandidaten skal kunne:

 • Prosjektere ATC-systemer
 • Prosjektere ATC - LEU systemer (Modul 2)

Alle kontrollfunksjoner

Dokumentasjon:

Kandidaten skal kunne:

 • Bruke og forstå anleggstegninger
 • Bruke og forstå en ATC-kodetabell
 • Forstå ATC-symboler på aktuelle anleggstegninger
 • Finne fram i/bruke Teknisk regelverk og trafikkregler for togframføring på Bane NORs nett

Verktøy

Kandidaten skal kjenne til:

 • Verktøy og instrumenter som skal benyttes for å kunne gjennomføre montasje, kontroll og feilretting.
1)
modul 1
2)
modul 2
lp_sa/atc.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)