lp_sa:bombardier_etcs
Denne versjonen (2018/06/14 10:36) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2018/06/14 10:32) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: ETCS – EBI Com 2000/EBI Link 2000

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87602 7601
Sikkerhetskontrollør 7602
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87604 7603
Sluttkontrollør S 7604
Alle kontrollørfunksjoner Repetisjonskurs 87603/87605

Kurslengde

 • EBI Com 2000 Maintenance: 1 dag
 • EBI Com 2000 System: 1 dag

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontroll F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

eller

 • Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • EBI Com 2000 Maintenance: 2 år og 2 måneder
 • EBI Com 2000 System: Ingen begrensning

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i «Regler for kontroll» på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjente kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som «Hovedsikkerhetsvakt» (gjelder kun montører)

For sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått sluttkontrollørkurs

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kurset arrangeres av godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring

Maks antall deltakere per modul

Modul Maksimalt antall deltakere
EBI Com 2000 Maintenance 6
EBI Com 2000 System 20

Eksamen

Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra den enkelte modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.

Kontinuasjon

Dersom en kandidat stryker på en modul må studenten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

EBI Com 2000 Maintenance

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive systemarkitekturen
 • Installere/konfigurere applikasjonsdata
 • Bruke RBC teknikerterminalen for tolking av alarmer og hendelseslogger
 • Bruke RBC teknikerterminalen for nedlasting av systemloggfiler og minnedump til flyttbare lagringsmedia
 • Diagnosere og bytte feilede komponenter
 • Utføre vedlikeholdsaktiviteter

EBI Com 2000 System

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive hovedfunksjonalitet og karakteristikker for RBC
 • Beskrive Bombardiers RBC (EBI Com 2000) med underprodukter
 • Beskrive funksjonalitet og struktur på EBI Com 2000 og dennes grensesnitt
 • Beskrive funksjonalitet og struktur på Safe Transmission Package (STP) og dennes grensesnitt
 • På et overordnet nivå kunne beskrive funksjonaliteten på RBC teknikerterminal og hvilken informasjon som kan vises

Kandidaten skal kjenne til:

 • Applikasjondesignprosessen og hvilke verktøy som er involvert
 • Prinsippene for programvareinstallasjon og -konfigurasjon
 • Viktige sikkerhetsprinsipper
lp_sa/bombardier_etcs.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)