lp_sa:bruanlegg_styrt_med_nsi_63_sikringsanlegg
Denne versjonen (2019/03/06 17:46) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2018/10/24 12:23) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Bruanlegg styrt med NSI 63 sikringsanlegg

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87972 7971
Sikkerhetskontrollør 7972
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87974 7973
Sluttkontrollør S 7974
Kontroll og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87973/87975

Kurslengde

Grunnkurs: 1 dag

Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63.

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i anleggstypen.
 • Kunnskap til å utføre kontroller i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

Maks. antall deltakere

Grunnkurs4 deltakere
Repetisjonskurs4 deltakere

Eksamen

GrunnkursTeoretisk eksamen, 1 time
RepetisjonskursTeoretisk eksamen, 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursTeoretisk eksamen, 1 time
RepetisjonskursTeoretisk eksamen, 1 time

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • bruanleggets funksjon
 • funksjonen mellom sikringsanlegget og bruanlegget
 • kontrollfunksjonen på bruens kontrollenheter
 • foreta justeringer og tilpasninger iht. Teknisk regelverk
 • foreta komponentbytte

Kandidaten skal kunne:

 • bruke funksjonstabellen for bruanlegg
 • foreta målinger/feilretting i bruanleggets deler
lp_sa/bruanlegg_styrt_med_nsi_63_sikringsanlegg.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)