lp_sa:drivmaskin_bsg_9_400v
Denne versjonen (2017/10/16 14:32) ble godkjent av Christopher Schive.

Læreplan: Drivmaskin BSG 9 400 V

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
SporvekselkontrollørGrunnkurs88460 8460
KontrollørGrunnkurs88462 8461
Sikkerhetskontrollør 8462
SporvekselkontrollørRepetisjonskurs88461 8460
Kontrollører og sikkerhetskontrollører88463 8461/8462

Kurslengde

 • Grunnkurs/repetisjonskurs: 1/2 dag

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollør
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget eller mekanisk kompetansekurs
 • Godkjent kontrollfunksjon for drivmaskin BSG 9

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400 (gjelder ikke sporvekselkontrollører)
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs4 deltakere
Repetisjonskurs4 deltakere

Ingen eksamen

Kontinuasjon

Ikke relevant

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av drivmaskinen
 • bruken av og funksjonen til drivmaskinen
 • grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget
 • grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen
 • forskjellen mellom BSG 9 230 V og BSG 9 400 V

Kandidaten skal kunne:

 • foreta bytte av komponenter
 • justere drivmaskinen
 • vedlikeholde drivmaskinen

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

lp_sa/drivmaskin_bsg_9_400v.txt · Sist endret: 2017/10/16 13:59 av Christopher Schive