lp_sa:ebi_track_2000
Denne versjonen (2020/02/21 13:15) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:23) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: EBI Track 2000

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Eksamenskode

Modul Eksamenskode
EBI Track 2000 Maintenance

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88122 8121
Sikkerhetskontrollør 8122
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88124 8123
Sluttkontrollør S 8124
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 88123

Kurslengde

 • Grunnkurs: 2 dager
 • Repetisjonskurs: 1 dag
 • Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i «Regler for kontroll» på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjente kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som «Hovedsikkerhetsvakt» (gjelder kun montører)

For sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått sluttkontrollørkurs

Gjennomføring

Maks antall deltakere

Grunnkurs og repetisjonskurs 6

Eksamen

Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.

Kontinuasjon

Dersom en kandidat stryker må kandidaten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • oppbygging og funksjonalitet
 • hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten

Kandidaten skal kunne:

 • anvende Teknisk regelverk
 • beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000
 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • installere, bytte og justere hjuldetektorer
 • lokalisere og bytte komponenter med feil i EBI Track 2000
lp_sa/ebi_track_2000.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)