lp_sa:ebi_track_2000
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/06/26 08:53) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/07 16:46) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: EBI Track 2000

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Eksamenskode

Modul Eksamenskode
EBI Track 2000 Maintenance

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88122 8121
Sikkerhetskontrollør 8122
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88124 8123
Sluttkontrollør S 8124
Alle funksjoner Repetisjonskurs 88123/88125

Kurslengde

 • Grunnkurs: 2 dager
 • Repetisjonskurs: 2 dager
 • Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i «Regler for kontroll» på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjente kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som «Hovedsikkerhetsvakt» (gjelder kun montører)

For sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått sluttkontrollørkurs

Gjennomføring

Maks antall deltakere

Grunnkurs og repetisjonskurs 6

Eksamen

Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.

Kontinuasjon

Dersom en kandidat stryker må kandidaten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • oppbygging og funksjonalitet
 • hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten

Kandidaten skal kunne:

 • anvende Teknisk regelverk
 • beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000
 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • installere, bytte og justere hjuldetektorer
 • lokalisere og bytte komponenter med feil i EBI Track 2000
lp_sa/ebi_track_2000.1498458404.txt.gz · Sist endret: 2017/06/26 08:26 av Christopher Schive