lp_sa:midlertidige_hastighetsnedsettelser_ertms_ostre_linje
Denne versjonen (2018/10/31 13:41) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2018/10/30 15:10) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Midlertidige hastighetsnedsettelser for ERTMS Østre linje

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører
Sikkerhetskontrollør
Alle kontrollørfunksjoner Repetisjonskurs

FIXME - kurs- og sertifikatkoder må ses i sammenheng med læreplan for sikringsanlegg Ebilock 950 R2 IPU/OCS/ATC med PTE 2000

Kurslengde

 • Midlertidige hastighetsnedsettelser: 3 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • Midlertidige hastighetsnedsettelser Østre linje: 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i «Regler for kontroll» på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjente kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som «Hovedsikkerhetsvakt»

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring og praktiske oppgaver.
 • Kurset arrangeres av godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring

Maks antall deltakere per modul

Modul Maksimalt antall deltakere
Midl. hastighetsendringer Østre linje 6

Eksamen

Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra den enkelte modulen. Teoretrisk/praktisk eksamen. Minst 70% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.

Kontinuasjon

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere hastighetsnedsettelse for ERTMS Østre linje
 • legge inn telegram i teknikerterminal
 • kontrollere at togleder aktiverer riktig telegram
 • kontrollere at ting virker korrekt ved kjøring av tog

Kandidaten skal kjenne til:

 • virkemåten for ERTMS Østre linjes signalanlegg
lp_sa/midlertidige_hastighetsnedsettelser_ertms_ostre_linje.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)