lp_sa:portanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2015/05/27 11:05) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Portanlegg

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Kurskoder

Kurs Kode
Grunnkurs for montører 87162
Reperisjonskurs for montører 87163
Grunnkurs for prosjekterende 87164
Repetisjonskurs for prosjekterende 87165
 • Sporvekselkontrollør:
 • Kontrollør signal:
 • Sikkerhetskontrollør signal:
 • Sluttkontrollør F:
 • Sluttkontrollør S:

Kurslengde

Grunnkurs: 1 dag

Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

Kontrollør signal, Sikkerhetskontrollør signal, Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.

eller

Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs 20 deltakere i teori7 deltakere i praksis

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamen, ca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamen, ca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • forstå oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget
 • forstå avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget
 • prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget
 • utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler
 • utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger
lp_sa/portanlegg.1432717508.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)