lp_sa:siemens_s700_dkv-bk
Denne versjonen (2020/06/25 12:50) ble godkjent av kristin_strand.Den tidligere godkjente versjonen (2017/10/16 14:23) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Drivmaskin Siemens S700V inkl. DKV

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
SporvekselkontrollørGrunnkurs88470/88560 8470/8560
KontrollørGrunnkurs88472/88562 8471/8561
Sikkerhetskontrollør 8472/8562
SporvekselkontrollørRepetisjonskurs88471/88561 8470/8560
Kontrollører og sikkerhetskontrollører88473/88563 8471/8561 og 8472/8562

Kurslengde

 • Grunnkurs: 3 dager
 • Repetisjonskurs: 1,5 dag

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollør
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget eller mekanisk kompetansekurs

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400 (gjelder ikke sporvekselkontrollører)
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører4 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører4 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører4 deltakere
Repetisjonskurs for sluttkontrollører4 deltakere

Eksamen

GrunnkursPraktisk-teoretisk eksamen1 time
RepetisjonskursPraktisk-teoretisk eksamen1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk-teoretisk eksamen1 time
RepetisjonskursPraktisk-teoretisk eksamen1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Introduksjon

Kandidaten skal kjenne til:

 • oppbygging og funksjon av drivmaskinen

Preventivt vedlikehold

Kandidatene skal kunne:

 • demonstrere at de kan følge rutiner og prosedyrer for preventivt vedlikehold som beskrevet i manualer
 • demonstrere ferdigheter til å følge rett prosedyre.
 • dokumentere arbeidet

Korrektivt vedlikehold

Kandidatene skal kunne:

 • demonstrere at de kan følge rutiner og prosedyrer for korrektivt vedlikehold som beskrevet i manualer
 • utføre feilsøk og følge feilrettingsprosess
 • demonstrere bytte av hele eller deler av drivmaskinen og følge manualer, rutiner og prosedyrer for dette.
 • kunne dokumentere arbeidet

Kontroll

Kandidaten skal kunne:

 • demonstrere kontroll av funksjon etter korrektivt vedlikehold, herunder etter bytte av deler (installasjon), innlegging, ledningskontroll og funksjonskontroll
 • dokumentere kontrollen

*

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av drivmaskinen
 • bruken av og funksjonen til drivmaskinen
 • grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget
 • grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen

Kandidaten skal kunne:

 • foreta bytte av komponenter
 • justere drivmaskinen
 • vedlikeholde drivmaskinen
 • anvende systemdokumentasjon

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

lp_sa/siemens_s700_dkv-bk.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)