lp_sa:sikringsanlegg_merkur
Denne versjonen (2019/12/06 10:09) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:13) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sikringsanlegg Merkur

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87212 7211
Sikkerhetskontrollør 7212
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87214 7213
Sluttkontrollør S 7214
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87213/87215

Kurslengde

 • Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 5 dag
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 5 dag
 • Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

 • Grunnkurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs.
 • Grunnkurs og repetisjonskurs er samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør/sikkerhetskontrollør signal

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

eller

 • Kunnskap til å kunne utføre kontroller i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sluttkontrollører5 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører5 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører og sluttkontrollører5 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører og sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for kontrollører og sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører og sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollørerSkriftlig eksamenca 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • systemets oppbygging og begreper
 • systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63
 • systemets funksjonsprinsipper

Kandidaten skal kunne:

 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 • anvende teknisk regelverk
 • anvende anleggsdokumentasjon

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg Merkur
lp_sa/sikringsanlegg_merkur.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)