lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2015/06/25 14:14) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg NSB 78

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Kurskoder

Kurs Kode
Grunnkurs for montører 87172
Repetisjonskurs for montører 87173
Grunnkurs for prosjekterende 87174
Repetisjonskurs for prosjekterende 87175

Sertifikatkoder

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7171
Sikkerhetskontrollør signal 7172
Sluttkontrollør F 7173
Sluttkontrollør S 7174

Kurslengde

 • Grunnkurs for montører: 2 dager
 • Grunnkurs for prosjekterende: 2 dager
 • Repetisjonskurs for montører: 2 dager
 • Repetisjonskurs for prosjekterende:2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

 • Kurset for montører og prosjekterende er samme kurs.
 • Grunnkurs og repetisjonskurs er samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

eller

 • Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)
 • For Sluttkontrollører gjelder også:
 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for montører5 deltakere
Grunnkurs for prosjekterende5 deltakere
Repetisjonskurs for montører5 deltakere
Repetisjonskurs for prosjekterende5 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for montørerSkriftlig eksamenca 1 time
Grunnkurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for montørerSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for montørerSkriftlig eksamen ca 1 time
Grunnkurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for montørerSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Sikringsanlegg NSB 78

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå systemets oppbygging og begreper
 • Forstå funksjonsprinsipper
 • Forstå anleggets mekaniske oppbygging
 • Anvende teknisk regelverk
 • Utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.1435234453.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)