lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/05/02 15:02) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2017/04/06 15:53) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg NSB 78

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87172 7171
Sikkerhetskontrollør 7172
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87174 7173
Sluttkontrollør S 7174
Alle funksjoner Repetisjonskurs 87173/87175

Kurslengde

 • Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 2 dager
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 2 dager
 • Repetisjonskurs: 2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

 • Grunnkurset er det samme for alle funksjoner
 • Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)
 • For Sluttkontrollører gjelder også:
 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for montører5 deltakere
Grunnkurs for prosjekterende5 deltakere
Repetisjonskurs for montører5 deltakere
Repetisjonskurs for prosjekterende5 deltakere

Eksamen

Alle kursSkriftlig eksamenca. 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Alle kursSkriftlig eksamenca. 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • systemets oppbygging og begreper
 • funksjonsprinsipper
 • anleggets mekaniske oppbygging

Kandidaten skal kunne:

 • anvende Teknisk regelverk

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.1493730124.txt.gz · Sist endret: 2017/05/02 15:02 av Christopher Schive