lp_sa:sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2019/12/06 10:08) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:05) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg NSI 63 med linjeblokk og enkelt innkjørssignal

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1) 7151
Sikkerhetskontrollør 7152
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører2) 7153
Sluttkontrollør S 7154
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87157

Kurslengde

 • Repetisjonskurs: 2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Praktisk og teoretisk kompetanse i systemet. Kurset gir nødvendig kompetanse for drift, vedlikehold og feilretting.
 • Kurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører gir nødvendig kompetanse for å kunne utføre kontroll av systemet
 • Kurs for sluttkontrollører gir nødvendig kompetanse for å kunne utføre sluttkontroll av systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Repetisjonskurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
RepetisjonskursTeoretisk og/eller praktisk eksamenca. 1 time

Kontinuasjon

 • Repetisjonskurs: Teoretisk og/eller praktisk eksamen

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

NSI 63 med linjeblokk

Kandidaten skal forstå:

 • omlegging av sporveksler
 • innstilling og utløsing av togveier
 • innstilling og utløsing av linjeblokk med blokkpost
 • tegningene til og utføre arbeid i strømforsyningen
 • sammenhengen mellom sikringsanlegg og linjeblokk
 • sammenhengen mellom sikringsanlegg og ATC
 • oppbyggingen av og funksjonen til togdeteksjonen

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere og forstå bruken av forriglingstabeller
 • utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSI 63- og linjeblokkanlegg
 • anvende Teknisk regelverk
 • utføre komponentbytter og justeringer i NSI 63- og linjeblokkanlegg
 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Enkelt innkjørsignalapparat

Kandidaten skal forstå:

 • sikringsanleggets funksjon
 • signaltelegrafens funksjon
 • tegningene til og utføre arbeid i strømforsyningen

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere og forstå bruken av forriglingstabellen
 • utføre feilretting og måling
 • anvende Teknisk regelverk
 • foreta komponentbytte
1)
grunnkurset inngår i signalmontørutdanningen
2)
grunnkurset inngår i signalkurs for ingeniører, modul 2
/var/www/jk/data/pages/lp_sa/sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk.txt · Sist endret: 2021/02/12 11:08 av Ronald Hortman