lp_sa:sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk
Denne versjonen (2022/06/20 09:17) ble godkjent av sverre.nilsen.Den tidligere godkjente versjonen (2019/11/18 12:55) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sikringsanlegg NSI 63 med linjeblokk og enkelt innkjørssignal

Eier av læreplanen

Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi

Utarbeidet av

Bane NOR, Drift og teknologi, Konsepter

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører1) 7151
Sikkerhetskontrollør 7152
Sluttkontrollør F Grunnkurs i NSI-63 for ingenører. 7153
Sluttkontrollør S 7154
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87157

Kurslengde

Grunnkurs:

 • Kontrollør signal/ sikkerhetskontrollør signal2)
 • Sluttkontrollør F/S: 7 dager

Repetisjonskurs:

 • Kontrollør signal/ sikkerhetskontrollør signal : 2 dager
 • Sluttkontrollør F/S: I følge læreplan «Sluttkontrollør»

Målgruppe

Grunnkurs (tilsvarende inngår i fagbrev for signalmontør)

 • Ingeniører

Repetisjonskurs

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal

Krav til forkunnskaper

Grunnkurs

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Repetisjonskurs

 • Fagbrev i signalmontørfaget

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kontroll signal og sikkerhetskontrollør signal: Praktisk og teoretisk kompetanse i systemet. Kurset gir nødvendig kompetanse for drift, vedlikehold, feilretting og kontroll.
 • Sluttkontrollør F/S: Praktisk og teoretisk kompetanse i systemet. Kurset gir nødvendig kompetanse for kontroll av systemet.

Godkjenningsperiode

Kontrollør og sikkerhetskontrollør:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått kurs i «Regler for kontroll - signal»
 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt”

Sluttkontrollør F/S:

 • I følge læreplanen «Sluttkontrollør»

Sertifiseringskode utstedes så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått kurs i «Regler for kontroll - signal»
 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk del
 • Kompetansetilbyder skal utarbeide egne opplæringsplaner.
 • Kurset arrangeres og administreres av kompetansetilbyder.

Maks antall deltakere

Grunnkurs Teori: 12
Repetisjonskurs Teori: 12 Praksis: inntil 3 pr instruktør

Eksamen

Grunnkurs Teori: Skriftlig, inntil 3 timer
Repetisjonskurs Teori: Skriftlig, inntil 3 timer Praksis: Praktisk oppgave som kan gjennomføres på mindre enn 2 timer

Kontinuasjon

 • Repetisjonskurs: Teoretisk og/eller praktisk eksamen

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

NSI 63 med linjeblokk

Kandidaten skal forstå:

 • omlegging av sporveksler
 • innstilling og utløsing av togveier
 • innstilling og utløsing av linjeblokk med blokkpost
 • tegningene til og utføre arbeid i strømforsyningen
 • sammenhengen mellom sikringsanlegg og linjeblokk
 • sammenhengen mellom sikringsanlegg og ATC
 • oppbyggingen av og funksjonen til togdeteksjonen

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere og forstå bruken av forriglingstabeller
 • utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSI 63- og linjeblokkanlegg
 • anvende Teknisk regelverk
 • utføre komponentbytter og justeringer i NSI 63- og linjeblokkanlegg
 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Enkelt innkjørsignalapparat

Kandidaten skal forstå:

 • sikringsanleggets funksjon
 • signaltelegrafens funksjon
 • tegningene til og utføre arbeid i strømforsyningen

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere og forstå bruken av forriglingstabellen
 • utføre feilretting og måling
 • anvende Teknisk regelverk
 • foreta komponentbytte
1) , 2)
grunnkurset inngår i signalmontørutdanningen
lp_sa/sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk.txt · Sist endret: 2021/02/12 11:08 av rho