lp_sa:stromforsyning_etcs
Denne versjonen (2023/04/03 15:38) ble godkjent av sverre.nilsen.

Læreplan for migrasjon- og ETCS strømforsyning

Læreplanen gjelder for strømforsyninger som blir levert av Siemens Mobility AS som en del av ERTMS programmet, og vil dekke løsningene for migrasjon og fullskala ERTMS. Strømforsyningene har til hensikt å sikre pålitelig drift av spornære signaltekniske systemer og kan være plassert i signalcontainere eller frittstående tekniske bygg.

Denne læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanene til migrasjon- og ETCS strømforsyning som blir levert av kompetanseleverandør. Opplæringsplanene er videre i dette dokumentet beskrevet som opplæringsplan for strømforsyning.

1. Eier av læreplanen

Drift og teknologi – Signalteknologi.

2. Utarbeidet av

ERTMS opplæring.

3. Kursbevis og sertifisering

Kursbevis for gjennomføring av introduksjon finnes i Bane NORs kompetansesystem DRIV.

Kursbevis utstedes av kompetanseleverandør i følgende kategorier:

  • Preventivt vedlikehold inkludert kontrollrutiner etter preventivt vedlikehold
  • Korrektivt vedlikehold inkludert kontrollrutiner etter korrektivt vedlikehold
  • Funksjonstesting

Gjeldende krav for funksjonene finnes i Teknisk regelverk, ved denne lenken:

https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollfunksjoner_signal

Det utstedes ikke egen sertifisering på strømforsyning. All kompetanse er registret i Bane NORs kompetansesystem DRIV.

3.1 Kurskoder

StrømforsyningKurskoder
ETCS Migrasjon
Strømforsyning introduksjon5120051250
Strømforsyning preventivt vedlikehold5121051260
Strømforsyning korrektivt vedlikehold5122051270
Strømforsyning funksjonstesting5123051280
Strømforsyning sikkerhet5124051290

4. Målgrupper, kursmoduler og forkunnskaper.

Opplæringen er delt inn i moduler. Det er kun krav om å ta de modulene som er relevante for din rolle/funksjon.

Sikkerhets-kontrollør/
Kontrollør signal
Driftskontrollør – Desentral del av Signalanlegget Mottakskontrollør Desentral del av Signalanlegget Andre
Introduksjon x x x x
Preventivt vedlikehold x x
Korrektivt vedlikehold1) x x
Funksjonstesting x x x
Sikkerhet x x x

Eventuelle forkunnskaper for de ulike modulene er beskrevet i opplæringsplanen for strømforsyning.

5. Læringsmål for de ulike modulene

IntroduksjonKandidaten skal forstå: * funksjonen strømforsyningen har i signalsystemet * hva strømforsyning er, og kunne identifisere hovedkomponentene
Preventivt vedlikeholdKandidaten skal kunne: * identifisere og benytte korrekte vedlikeholdsprosedyre®, kontrollrutine® og sjekkliste® * gjennomføre preventivt vedlikehold på rimelig tid
Korrektivt vedlikeholdKandidaten skal kunne:
* identifisere og rette feil ved bruk av korrekte vedlikeholdsprosedyre®, kontrollrutine® og sjekkliste® * rette feil innen rimelig tidKandidaten skal forstå: * når og hvordan kommunikasjon med andre interessenter skal gjennomføres som del av det korrektive vedlikeholdet
FunksjonstestingKandidaten skal kunne: * utføre systemspesifikk kontroll av anlegges funksjon i signalsystemet etter vedlikehold og justering * dokumentere kontrollen
SikkerhetKandidaten skal: * ha bevissthet om de sikkerhetsrutiner som gjelder * vite hvilke prosedyrer for sikkerhet som gjelder * kunne håndtere produktet på en sikker måte

6. Krav til pensum

Krav til pensum er gitt av Siemens Mobility AS som kompetanseleverandør og er beskrevet i opplæringsplanen for strømforsyning

7. Maksimum antall deltagere

Maksimalt 3 deltagere pr fysisk objekt under praktiske oppgaver.

8. Arbeidsform

Arbeidsformen skal være en kombinasjon av e-læring, teori og praktiske oppgaver. De praktiske oppgavene skal gjennomføres i øvingsanlegg og skal minimum omfatte alle praktiske oppgaver for målgruppen. Detaljer er beskrevet av kompetanseleverandør i opplæringsplanen for strømforsyningen. Det er ingen krav til praksis etter endt opplæring.

9. Varighet

Varighet for de ulike modulene varierer. Det totale antall moduler kandidaten skal gjennomføre er basert på rolle/funksjon og beskrevet i kapitel 4. Varigheten til de ulike modulene er beskrevet i opplæringsplanen for strømforsyning.

10. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Siemens Mobility AS er kompetanseleverandør og sertifiserer egne instruktører i henhold til godkjenning som kompetanseleverandør.

Øvrige krav til opplæringspersonell er definert i kontrakt K.012054 og i opplæringsplanen for strømforsyning.

11. Prinsipper for prøving

Digital teoretisk prøve som dekker innholdet i alle moduler.

Praktiske prøver som dekker innholdet i alle moduler, unntatt introduksjon.

12. Repetisjon av opplæring

Det skal gjennomføres repetisjonsopplæring ved behov.

All e-læring, læremateriell og videoguider er tilgjengelig i hele perioden.

1)
Preventivt vedlikehold må gjennomføres først.
lp_sa/stromforsyning_etcs.txt · Sist endret: 2023/04/13 00:32 (ekstern redigering)