Signal/Kontroll/Generelle krav/Kontrollfunksjoner signal

Søknad om kontrollfunksjoner signal

Etter gjennomførte kurs kan det søkes om godkjenning for kontrollfunksjoner signal. Sertifiseringskoder utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt alle øvrige krav til å inneha kontrollfunksjonen er oppfylt.

For alle kontrollfunksjoner forutsettes følgende:

 • Kurs i aktuelt system (se læreplaner for gyldighetsperiode)
 • Kurs i regler for kontroll (årlig)
 • Kurs i NEK 400 (se læreplan for gyldighetsperiode)
  • Unntak: Gjelder ikke sporvekselkontrollør
For signalmontører vil kurs i NEK 400 være ivaretatt gjennom utdannelsen. Repetisjon av NEK 400 vil normalt bli ivaretatt gjennom driftsleders instrukser i forbindelse med FSE-kurs.
 • Kurs i FSE med signalfaglig vinkling (årlig)
 • Førstehjelpskurs (årlig)
 • Helseundersøkelse iht. Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog (Helsekravforskriften)

I tillegg gjelder krav i Tabell 1 nedenfor for de ulike kontrollfunksjonene.

Rolle Forkunnskap Gjennomført sluttkontrollørkurs Sertifisering som hovedsikkerhetsvakt Ansatt i Bane NOR Erfaring
Sporvekselkontrollør signal Bestått mekanisk kompetanse signal X1)
Kontrollør signal Fagbrev i signalfaget X1)
Sikkerhetskontrollør signal Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør X1) 1 år som kontrollør signal
Funksjonskontrollør signal
 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør
eller
 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører
Modul 1-3
Sluttkontrollør signal S
 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør
eller
 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører
Modul 1-5 X
Medhjelper ved sluttkontroll2)
 • Fagbrev i signalfaget
eller
 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører
Modul 1
 1. Det kan søkes dispensasjon fra kravet til HSV for sporvekselkontrollør, kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal.
 2. Medhjelper ved sluttkontroll er ikke en kontrollfuksjon

Læreplaner for kursene finnes på https://trv.banenor.no/jk