lp_si:laereplan_verifisering_validering

Læreplan: Verifisering og validering

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk.

Utarbeidet av

 • RAMS-ansvarlig Teknologi
 • RAMS-ansvarlig Signal
 • RAMS-ansvarlig Prosjektstyring

Eksamenskode

Kurs Eksamenskode
Verifisering 53434
Validering 53435

Kurslengde

Verifisering 4 dager
Validering 4 dager

Målgruppe

Kurset er først og fremst rettet for deg som skal være ansvarlig:

 • Verifiserer eller Validerer
 • og har rolle som RAMS-rådgivere, prosjekteringsleder signal, delprosjektleder signal, prosjektingeniører, slutt-kontrollører som skal verifisere og validere prosjektering og bygging i Bane NOR.

Du vil ha ansvar for eller være teamleder for å utarbeide:

 • planer (akseptplan, sikkerhetsplan, valideringsplan)
 • og rapporter (verifiseringsrapport/valideringsrapport)

Krav til forkunnskaper

 • For å delta på valideringskurset må du ha bestått verifiseringskurset.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne være i stand til å verifisere og/eller validere prosess for prosjektering og bygging av Jernbanetekniske installasjoner (unntatt signal) (SIL 0) eller Signal tekniske (SIL 4) -installasjoner
 • Dersom kandidaten utfører eller skal utføre fagspesifikke verifiserings- og valideringsoppgaver, skal vedkommende også tilfredsstille de kompetansekravene som er definert for disse fagene

Godkjenningsperiode

Godkjent kurs har ingen utløpsdato

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring
 • Kursleverandør skal utarbeide egen opplæringsplan

Minimum/Maksimum antall deltakere

Kurs Minimum antall Maksimum antall
Verifiseringskurs 5 deltagere 16 deltakere
Valideringskurs 5 deltagere 16 deltakere

Eksamen

VerifiseringskursArbeidsoppgave (tidsestimat 3 timer), som skal leveres inn og evalueres. Deltaker får en tilbakemelding om bestått/ikke bestått.
ValideringskursArbeidsoppgave (tidsestimat 3 timer), som skal leveres inn og evalueres. Deltaker får en tilbakemelding om bestått/ikke bestått.

Kontinuasjon

Ved neste kurs med eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Inngående kjennskap til RAMS-standardene med verifisering og validering
 • Foreleser på kurs skal være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer

Mål

Verifiseringskurs

Kandidaten skal kunne

 • prosjektverifisering
 • faseverifisering
 • verifisere RAMS-implementering
 • AGAS-verifisering

Valideringskurs

Kandidaten skal kunne

 • prosjektvalidering
 • RAMS-håndbokvalidering
 • AGAS-validering
lp_si/laereplan_verifisering_validering.txt · Sist endret: 2017/12/19 13:45 av Øyvind Hansen