lp_si:laereplan_verifisering_validering
Denne versjonen (2023/05/30 13:11) ble godkjent av jcs.

Læreplan: Verifisering og validering

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Drift og teknologi, Teknisk, Kompetanse og ressursstyring.

Utarbeidet av

 • Signalprosesser

Eksamenskode

Kurs Eksamenskode
Validering 53435

Kurslengde

Verifisering Selvstudium + 1 kursdag
Validering Selvstudium + 1 kursdag

Målgruppe

Kurset er først og fremst rettet for deg som skal være ansvarlig:

 • Verifiserer eller Validerer
 • og har rolle som RAMS-rådgivere, prosjekteringsleder signal, delprosjektleder signal, signalingeniør, slutt-kontrollører som skal verifisere og validere prosjektering og bygging i Bane NOR.

Du vil ha ansvar for eller være teamleder for å utarbeide:

 • planer (akseptplan, sikkerhetsplan, valideringsplan)
 • og rapporter (verifiseringsrapport/valideringsrapport)
 • utføre mottakskontroll på dokumentasjon fra leverandører

Krav til forkunnskaper

 • For å delta på valideringskurset må du ha bestått verifiseringskurset.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne være i stand til å verifisere og/eller validere prosess for prosjektering og bygging av Jernbanetekniske installasjoner (unntatt signal) eller Signal tekniske (SIL 4) -installasjoner
 • Dersom kandidaten utfører eller skal utføre fagspesifikke verifiserings- og valideringsoppgaver, skal vedkommende også tilfredsstille de kompetansekravene som er definert for disse fagene

Godkjenningsperiode

Godkjent kurs har ingen utløpsdato

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring
 • Kursleverandør skal utarbeide egen opplæringsplan

Minimum/Maksimum antall deltakere

Kurs Minimum antall Maksimum antall
Verifiseringskurs 5 deltagere 16 deltakere
Valideringskurs 5 deltagere 16 deltakere

Eksamen

ValideringskursArbeidsoppgave (tidsestimat 3 timer), som skal leveres inn og evalueres. Deltaker får en tilbakemelding om bestått/ikke bestått.

Kontinuasjon

Ved neste kurs med eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Inngående kjennskap til RAMS-standardene med verifisering og validering
 • Foreleser på kurs skal være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer

Mål

Verifiseringskurs

Kandidaten skal kunne

 • prosessverifisering som dekker RAMS-faseverifisering (RFV) og Aktivitetsverifisering (AV), samt verifiseringsdelen av RAMS-implementeringsrevisjon Signal (RIR) og Prosjektfasevalidering Signal (PFV)
 • AGAS-verifisering

Valideringskurs

Kandidaten skal kunne

 • prosjektvalidering (for Signal): TTG, ATTL, GFB og sluttkontroll
 • Prosjektfasevalidering (Signal) (PFV) som dekker valideringsdelen av RIR og PFV.
 • AGAS-validering
lp_si/laereplan_verifisering_validering.txt · Sist endret: 2023/05/30 13:11 av jcs