playground:thales

Læreplan: Sikringsanlegg Thales L90 5

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Systemmoduler med eksamenskoder

Modul Navn Eksamenskode
1Systemoversikt ingen eksamen
2L90 5 - vedlikehold
3MCe - vedlikeholdssenter
4AAzLM - vedlikehold egen læreplan
4BHIS - lokal operatørplass
4CThales drivmaskin - vedlikehold
4DStrømforsyning - vedlikehold
4ELED-signaler - vedlikehold

Sertifikatkode

 • Sporvekselkontrollør:
 • Kontrollør signal:
 • Sikkerhetskontrollør signal:
 • Sluttkontrollør F:
 • Sluttkontrollør S:

Kurslengde

Modul Anbefalt varighet
Teori Praksis
1 1 dag -
2 3 dager 3 dager
3 1 dag 1 dag
4A se egen læreplan
4B 2 dager 2 dager
4C 1 dag 1 dag
4D 1 dag 1 dag
4E 1 dag 1 dag

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

* Det er krav om gjennomført modul 1 før deltakelse på modul 2
* Det er krav om bestått eksamen i modul 2 før deltakelse på modul 3
* Det er krav om bestått eksamen i modul 3 før deltakelse på modulene 4
* Det gis egen eksamenskode for modul 1 + 2 + 3. Gir grunnlag for søknad om sertifisering for Thales L90 5
* Modulene 4 gis egne individuelle eksamenskoder og gir rett til å søke om sertifiseringskoder tilsvarende bestått på modulen. Modulene kan arrangeres og sertifiseres frittstående.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
 • Sertifisering i Bane NORs hastighetssystem ATC

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.
 • Bestått eksamen i Bane NORs hastighetssystem ATC for prosjekterende innenfor siste 2 år.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i anleggstypen
 • Kunnskap til å inneha rolle i kontrollvirksomhet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som hovedsikkerhetsvakt (gjelder kun for montører).

For sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått sluttkontrollørkurs

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • For montører er praktisk opplæring obligatorisk før avsluttende eksamen i modulene.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Teorisekvenser8 deltakere
Praktiske sekvenser4 deltakere pr. øvingsanlegg. 1 instruktør pr. øvingsanlegg
Repetisjonskurs 4 deltakere pr. øvingsanlegg. 1 instruktør pr. øvingsanlegg

Eksamen

Alle moduler unntatt modul 1 Praktisk og teoretisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk og teoretisk eksamen

Bestått eksamen ved minimum 85 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Eksamen kan vare opp til 7 timer

Kontinuasjon

Kontinuasjonseksamen arrangeres etter samme struktur som ordinær eksamen.

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Systemoppbygging, grensesnitt og funksjonalitet Thales L 90 5

Kandidaten skal kunne:

 • Oppbyggingen av systemet Thales L 90 5
 • Oppbyggingen av systemet Thales MCe
 • Oppbyggingen av systemet Thales HIS Maintenance
 • Oppbyggingen av systemet Thales HIS Operation
 • Oppbyggingen av systemet Thales Power Supply
 • Anvende teknikerterminal (GDI) for å tolke alarmer og hendelseslogger
 • Laste ned systemloggfiler og diskdumper
 • Bytte hardware og reinstallere software
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales L 90 5
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales MCe
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales HIS
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Thales Power Supply
 • Identifisere og gjennomføre korrekte kontrollaktiviteter etter endringer i anleggene

Dokumentasjon Thales L 90 5

Kandidaten skal kunne:

 • Følge kretser i anlegget ved hjelp av anleggstegningene
 • Forstå en forriglingstabell
 • Forstå frigivelsesdokument (ATC)

Thales AzLM

 • Læreplan for Thales AzLM inngår i kurset i sin helhet.

Thales innføringsmodul

 • Opplæringen i modulen gir en overordnet tverrfaglig forståelse av systemene innen Thales L 90 5
playground/thales.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)